Bel ons: 070 891 00 00

Sectoraansluiting met terugwerkende kracht

De Hoge Raad heeft op 24 september 2021 vastgesteld dat een werkgever de sectoraansluiting wél met terugwerkende kracht mag aanpassen. Het wijzigen van de sector was vanaf 29 juni 2018 niet meer met terugwerkende kracht mogelijk door een wetswijziging van  de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Met deze uitspraak kunnen werkgevers de sectoraansluiting met terugwerkende kracht aanpassen weer tot 5 jaar aanpassen.

Uitspraak Hoge Raad sectorindeling

De uitspraak van de Hoge Raad over de sectorindeling is dat de wetswijziging van de Wfsv in 2018 in strijd is met art. 1 EP EVRM (Eerste Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Het beroep werd door het Hof ongegrond verklaard, omdat veel werkgevers gebruik zouden maken van de sectorwijziging. Dit zou tot capaciteitsproblemen kunnen leiden bij de Belastingdienst. De Hoge Raad oordeelde echter dat het gebrek aan capaciteit bij de Belastingdienst geen gegronde reden is om het eigendomsrecht aan te tasten. Dit betekent dat werkgevers weer met terugwerkende kracht een herzieningsverzoek voor de sectorindeling kunnen aanvragen.

Klopt uw sectorindeling nog wel? Betaal niet te veel premie!

LEES VERDER

Sectorindeling

Werkgevers dragen bepaalde sociale premies af op basis van de sectorindeling. Als een werkgever in de verkeerde sector wordt ingedeeld, dan kan het voor komen dat er te veel premies worden afgedragen. De Belastingdienst bepaalt jaarlijks de sectorindeling op basis van de registratie in de KvK en de bedrijfsactiviteiten. De sectorindeling wordt via de Whk beschikking door de Belastingdienst gecommuniceerd naar werkgevers.

Sector afhankelijke sociale premies

Voor een aantal sociale premies wordt het percentage bepaald aan de hand van de sectorindeling. Dit geldt voor de WGA-, ZW- en WW-AWf-premie. De volgende sociale premies worden beïnvloed door de sectorindeling:

  • WGA-premie (gedifferentieerde premie Whk);
  • ZW-premie (gedifferentieerde premie Whk);
  • Sectorfonds (tot en met 2019).

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Sectoraansluiting controleren

Om onjuiste premie afdrachten te voorkomen is het verstandig om jaarlijks de sectoraansluiting te controleren. Een kleine wijziging kan al snel forse besparingen opleveren. Whk-check helpt werkgevers de juiste sectoraansluiting in beeld te krijgen en voorkomt onterechte premie verhogingen.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Sectorindeling-check

Heeft u uw sectorindeling ontvangen? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd? Wellicht dat de Sectorindeling-check besparingen voor u kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing