Bel ons: 070 891 00 00
https://vengroot.nl/wp-content/uploads/2023/03/Nieuwsbericht-Vengroot-Desktop-Handboek-Loonheffingen-2023-februari.png

Minimumuurloon per 2024

De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2023 ingestemd met de invoering van het minimumuurloon per 2024. Wat betekent dit voor werkgevers?

Lees meer

Transitievergoeding 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maximale hoogte van de transitievergoeding 2023 gepubliceerd.

Lees meer
To search, begin typing