Bel ons: 070 891 00 00

Correctietermijn loonbelastingen 2016 verloopt

Geschatte leestijd: 4 minuten

Binnenkort kunnen werkgevers geen correcties meer doorvoeren over het fiscale jaar 2016, omdat de correctietermijn voor loonbelastingen na vijf jaar verloopt. Hierna kunnen de te veel betaalde loonheffingen en onbenutte stimuleringsregelingen niet meer worden teruggevorderd. Wat houdt dit precies in voor u als werkgever? Wij hebben de belangrijkste financiële punten op een rij gezet.

Wat staat er op het spel?

Het UWV heeft in 2016 € 472.000.000 WGA-uitkeringslasten en € 377.000.000 ZW-uitkeringslasten doorbelast aan werkgevers. In totaal werd er €849.000.000 doorbelast aan werkgevers via de Werkhervattingkas, dit is ruim 77% van de totale uitkeringslasten. Daarnaast is er €53.000.000 aan premiekortingen in 2016 onbenut gebleven. Deze bedragen zijn op basis van de publicaties op Prinsjesdag 2021 vastgesteld. Welke invloed hebben deze cijfers op uw organisatie?

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Werkhervattingskas 2016

Werkgevers betalen de WGA-premie en ZW-premie als onderdeel van de Werkhervattingskas. De Belastingdienst en het UWV bepalen de hoogte van deze premies mede o.b.v. de uitkeringslasten die worden doorbelast aan de werkgever. Hierbij komt het vaak voor dat werkgevers onterecht kosten doorbelast krijgen wat tot wel 10 jaar kan doorwerken. Deze kosten blijven onder de radar tijdens de reguliere controle.

Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten uit 2014 die in 2016 die werden doorbelast aan werkgevers. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2014 gebruikt.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER
Doorbelasting WerkhervattingskasGrote werkgeversMiddelgrote werkgevers
Totaal doorbelaste WGA & ZW kosten in 2016€113.200.000€735.800.000
Totaal aantal werkgevers 20148.00052.000
Gemiddelde doorbelasting WGA en ZW 2016€56.600€14.150

Premiekortingen 2016

In 2016 konden de premiekortingen worden toegepast voor werknemers die in het doelgroepregister stonden geregistreerd. Per januari 2018 is deze regeling vervangen door de LKV en LIV. Voor het LKV moet binnen 3 maanden een doelgroepverklaring zijn aangevraagd anders vervalt de regeling. De premiekortingen kunnen echter met terugwerkende kracht worden toegepast.

Vanuit de statistieken blijkt dat werkgevers in 2016 geen of niet volledig gebruik hebben gemaakt van de premiekortingen, terwijl deze wel toegepast konden worden. Dit blijkt uit het aantal werkenden die in het doelgroepregister stonden geregistreerd. Voor een oudere werknemer kan met terugwerkende kracht zelfs nu nog maximaal €7.000 euro premiekorting worden toegepast. Naar verwachting is ongeveer € 53.000.000 premiekortingen onbenut gebleven.

 Begroting 2016Realisatie 2016Verschil
Premiekorting Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten en oudere werknemers€336.000.000€288.000.000€48.000.000
Premiekorting jongeren€20.000.000€15.000.000€5.000.000
Totaal onbenutte premiekortingen 2016€356.000.000€303.000.000€53.000.000
Doelgroepregister 2016Aantal personen
Personen in doelgroepregister270.121
Werkende personen uit doelgroepregister174.000

Waarom blijven terugvorderingen onbenut?

  • Veronderstelling dat de accountant, boekouder of salarisverwerker dit al uitvoert.

Deze partijen zorgen ervoor dat de organisatie compliant is met de Belastingdienst en het UWV. De Data-Analyse Loonkosten controleert of de Belastingdienst en het UWV compliant is met de sociale wet- en regelgeving.

  • Uitstelgedrag zorgt ervoor dat de terugvorderingen niet tijdig gerealiseerd kunnen worden en daardoor worden misgelopen.

De veronderstelling dat de analyse veel tijd gaat kosten zorgt voor uitstelgedrag bij werkgevers. Echter loopt de analyse op de achtergrond zonder dat de werkgever hier tijd in hoeft te steken.

  • Aanname dat loonheffingen niet teruggevorderd kunnen worden.

Veel werkgevers vertrouwen blindelings op de Belastingdienst en het UWV als het op de loonbelasting afdrachten komt, vanwege de hantering van standaard premiepercentages. Deze aanname zorgt ervoor de werkgevers verkapt hogere premies afdragen dan nodig is. Met de inwerkingtreding van de verjaringstermijn kan de te veel betaalde premies niet meer worden teruggevorderd.

Data-Analyse Loonkosten

Gedurende de Data-Analyse Loonkosten analyseren wij alle afgedragen loonbelastingen en de optimalisatie van alle stimuleringsregelingen. Zijn er geen terugvorderingen mogelijk dan is onze analyse gratis. No cure no pay!

Voordelen zijn:

  • Met terugwerkende kracht besparen op loonkosten.
  • Preventief besparen op loonkosten.
  • Naheffingen vroegtijdig in beeld krijgen.
  • Geen kosten tenzij terugvorderingen zijn gerealiseerd.

De correctietermijn voor de loonbelasting terugvorderingen 2016 verloopt binnen enkele maanden.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing