Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 2 minutes

De premie voor werknemersverzekeringen worden door werkgevers en werknemers afgedragen als onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel. Hiermee zijn werknemers in loondienst verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Welke werknemersverzekeringen zijn er?

De soorten werknemersverzekeringen zijn in de afgelopen jaren veranderd. Dit zijn de actuele sociale verzekeringen, waarvoor werkgevers premies afdragen:

 • AOW (Algemene Ouderdomsfonds);
 • Anw (Nabestaandenfonds);
 • WW-AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds);
  • WW-AWf laag (voor vaste dienstverbanden);
  • WW-AWf hoog (flexibele dienstverbanden);
 • Ufo (Uitvoeringsfonds voor de overheid);
 • Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds);
 • Uniforme opslag kinderopvang (onderdeel van de Aof premie);
 • Whk (Werkhervattingskas);
  • WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten);
  • ZW (Ziektewet).

Overheidswerkgevers dragen geen WW-AWf premie af. De overheid is de enige werkgever die eigenrisicodrager is voor de WW. Deze groep werkgevers dragen in tegenstelling tot niet overheidswerkgevers een Ufo-premie af ten behoeve van Werkloosheidwet (WW). Het UWV betaalt de WW-uitkeringen uit aan de voormalige werknemers en brengt deze kosten in rekening van de desbetreffende overheidswerkgever.

Sectorfonds afgeschaft

Tot 2020 betaalden werkgevers een sectorfonds premie (Sfn) ook wel sectorpremie genoemd. Deze premie inkomsten werden gebruikt om de eerste zes maanden van werkloosheid te financieren. Na deze zes maanden werden de uitkeringen vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) betaald. De hoogte van de sectorfonds premie verschilde per sector, waardoor bepaalde werkgevers een veel hogere premie moesten afdragen dan anderen. Naast de sectorfonds betaalden werkgevers ook een WW-premie. De inkomsten vanuit deze premie werd benut om de WW-uitkeringen na zes maanden werkloosheid te financieren. Per 1 januari 2020 zijn deze twee werknemersverzekeringen samengevoegd als onderdeel van de WAB (Wet Arbeidmarkt in Balans) en heet nu de WW-AWf. Met de invoering van deze werknemersverzekeringen is de hoogte van de premie voor elke werkgever gelijk en niet meer afhankelijk van de sectorindeling.

Overzicht premiepercentages

Hier staan de premiepercentages van de werknemersverzekeringen overzichten staan per jaar: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing