Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minuten

Wat houdt de WGA in?

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een uitkering die een werknemer ontvangt wanneer hij of zij arbeidsongeschikt raakt, maar nog wel uitzicht heeft om in de toekomst nog (deels) te kunnen werken. Een werknemer heeft na twee jaar (104 weken) ziekte recht op een WIA-uitkering, indien 65% of minder van het oude loon kan worden verdiend. Als wordt vastgesteld dat de werknemer niet meer kan werken, dan kan deze werknemer doorstromen naar een IVA-uitkering.

Er bestaan drie soorten WGA-uitkeringen

  • Loongerelateerde uitkering;
  • Loonaanvullingsuitkering;
  • Vervolguitkering.

Loonsanctie voor werkgevers

Wanneer een werknemer ziek wordt draagt de werkgever een plicht om de zieke werknemer te ondersteunen bij de re-integratie. De eisen voor de re-integratie staan in het arbeidsdeskundige rapport van het UWV. Indien een werkgever geen of onvoldoende inspanning levert in het re-integratieproces, kan het UWV een loonsanctie van maximaal één jaar opleggen. In het uiterste geval moet een werkgever dus naast de verplichte loondoorbetaling van twee jaar nog één extra jaar loon doorbetalen. Om een loonsanctie te voorkomen is het belangrijk om secuur te handelen wanneer je te maken heeft met zieke werknemers.

WGA Werkhervattingskas

De WGA keert jaarlijks op de Werkhervattingskas terug. De werknemers die in de WGA instromen, worden middels de instroomlijst toegerekend aan de werkgever waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Vermelding op de instroomlijst is vier jaar na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De uitkeringslasten voor deze werknemer worden in rekening gebracht bij de werkgever door een verhoging van het WGA premiepercentage. Op de Whk beschikking staan de WGA-lasten vermeld.

WGA-lasten werkgever

Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt uit dienst treed kan dit gevolgen hebben voor een werkgever. Het UWV belast deze uitkeringslasten door aan de werkgever. Vier jaar na de eerste ziekte- arbeidsongeschiktheids-dag komt deze medewerker op de instroomlijst te staan. Dit zorgt voor een verhoging van het WGA percentage op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) beschikking. Deze verhoging kan tot wel tien jaar duren. Op de Whk beschikking treft u onder het kopje ‘Individuele premiecomponent WGA-lasten’ het bedrag aan dat bij de werkgever in rekening wordt gebracht.

WGA premie verlagen?

Door tijdig en secuur te handelen wanneer je te maken krijgt met zieke werknemers, kan je fors besparen op toekomstige loonkosten. Een verhoging van de WGA-premie is in veel gevallen te voorkomen, echter kan dit met terugwerkende kracht worden verlaagd tot en met 5 jaar terug. Wij helpen je graag dit te voorkomen op basis van no cure no pay.

Stop met teveel betalen, voorkom Whk-premie verhoging!

LEES VERDER

Benieuwd of Vengroot jouw WGA-percentage kan verlagen? Vraag hieronder een vrijblijvende inventarisatie aan of bel naar 070 891 00 00

Gerelateerde artikelen:

Meer weten?

Voor meer informatie neem dan contact met ons op.
Mail naar: dataanalyse@vengroot.nl
Of bel ons op: 070 891 00 00

To search, begin typing