Bel ons: 070 891 00 00

Besparen op werkgeverslasten met aanvullende pensioenregeling

Met de Pensioen-softwaretool voldoet je als werkgever aan de zorgplicht, bespaar je op de werkgeverslasten en biedt je jouw werknemers een beter pensioen perspectief.

Vengroot - Pensioen-softwaretool

Huidige pensioenregeling werkgever

De meeste werkgevers zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Het Uniform Pensioen Overzicht (UPO), dat jaarlijks wordt verstrekt door pensioenfondsen, voldoet echter niet aan de zorgplicht van de werkgever. Werknemers hebben vaak geen idee hoeveel pensioen ze later zullen ontvangen. Het inkomen na de pensioendatum is namelijk geen 70% van het laatstverdiende salaris meer. Echter is de grote meerderheid van de werknemers hiervan niet op de hoogte. Hierdoor voldoen de meeste werkgevers niet aan de informatieplicht en zorgplicht conform Wet Pensioencommunicatie 2015.

Fiscale regelingen voor een beter pensioen

Onze adviseurs voeren persoonlijke gesprekken met de werknemers om deze inzicht te geven en informatie te verschaffen over hun actuele pensioensituatie. De mogelijkheden om deze situatie fiscaal aantrekkelijk te verbeteren, worden in deze gesprekken uitgebreid besproken. De werknemers kunnen dan individueel bepalen of een aanvullende pensioenregeling gewenst is.

Gratis pensioencommunicatie

In een individueel gesprek krijgt iedere werknemer in begrijpelijke taal, aan de hand van een pensioen-softwaretool, informatie over de huidige pensioenregeling. Hierdoor voldoet je direct aan de informatie- en zorgplicht als werkgever. We nemen het contractbeheer en mutatiebeheer uit handen en zijn de vraagbaak gedurende de contractperiode.

Pensioen-softwaretool voor werknemers

In het pensioendashboard in de pensioen-softwaretool kunnen werknemers zelf een compleet overzicht zien van het totaal opgebouwde pensioen en het verwachte inkomen op AOW-leeftijd. Op basis van deze gegevens kan een werknemer zelf inschatten of dat inkomen voldoende is of dat het pensioen aangevuld moet worden. Indien vervroegd pensioen het doel is, kan de werknemer zelf berekenen wat de hoogte van het inkomen zal moeten zijn.

Voordelen werkgever

  • Verbetering arbeidsvoorwaarden, werknemerstevredenheid;
  • Geen extra kosten voor de werkgever (budgetneutraal);
  • Voldoen aan de informatie- en zorgplicht van de Pensioenwet;
  • Instrument om werknemers mogelijk eerder met pensioen te laten gaan.

Voordelen werknemer

  • Gratis voorlichting over eigen pensioensituatie;
  • Heldere informatie aan de hand van Pensioendashboard; financieel bewustzijn. Eerder stoppen of in deeltijd werken mogelijk;
  • De Belastingdienst betaalt mee aan de pensioenopbouw.

Besparing op werkgeverslasten

De werkgever verlaagt het SV-loon van de werknemers door een aanvullende pensioenregeling te faciliteren. Hierdoor betaalt de werkgever minder sociale premies.

Voldoende pensioeninkomen werknemer

De werknemer heeft ten alle tijden inzicht in het pensioeninkomen en krijgt via de werkgever de mogelijkheid om fiscale regelingen in te zetten indien het gewenste pensioeninkomen nog onvoldoende is.

Informatie- en zorgverplichting

Gedurende de contractperiode wordt er vervolgens voldaan aan alle (nieuwe) wettelijke verplichtingen.

Besparing pensioenadvieskosten

Werkgever met 200 werknemers: Financieel voordeel werkgever bedraagt 200 x €75 = €15.000 besparing op de advieskosten.

Form CTA

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

Bekijk ook Data-Analyse Loonbelasting .

To search, begin typing