Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 4 minuten

Wat houdt de Ziektewet in?

Wanneer een werknemer ziek wordt, betaalt de werkgever dikwijls het loon door. De Ziektewet (ZW) zorgt ervoor dat zieke (ex-)werknemer een uitkering ontvangt wanneer de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte. Stel dat een werknemer ziek wordt en niet (meer) in dienst is, kan de werkgever een Ziektewetuitkering voor hem aanvragen. Voor sommige zieke werknemers met een dienstverband is het ook mogelijk om een Ziektewetuitkering aan te vragen.

Deze Ziektewetuitkering heeft een maximale looptijd van twee jaar (104 weken), geteld vanaf het moment dat de werknemer ziek is. Is het onduidelijk hoelang de ziekte van de werknemer gaat duren? Dan beginnen de werkgever en werknemer samen een re-integratietraject. De werkgever is namelijk verplicht om samen met de werknemer er alles aan te doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wanneer krijgt een werknemer tijdens het dienstverband een Ziektewetuitkering?

In de volgende gevallen kan de werkgever een Ziektewetuitkering aanvragen voor de werknemer ter compensatie van de loondoorbetalingsplicht, de Ziektewet geldt hier dus als vangnet voor de werkgever:

 • Ziek door zwangerschaps- of bevallingsklachten
  • Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de werkneemster heeft zij recht op een zwangerschapsuitkering. Wanneer de werkneemster in dienst is en voor of na haar zwangerschaps- of bevallingsverlof ziek wordt en haar klachten worden veroorzaakt door haar zwangerschap of bevalling, is het voor de werkgever mogelijk om een Ziektewetuitkering aan te vragen.
 • Ziekte door orgaandonatie
  • Als een werknemer ziek wordt door orgaandonatie is het ook mogelijk om als werkgever een Ziektewetuitkering voor hem of haar aan te vragen.
 • Zieke werknemer met een no-risk polis
  • Wanneer een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, vraagt de werkgever een Ziektewetuitkering aan. De werkgever betaalt het loon van de werknemer door en verrekent dat vervolgens met de uitkering.
 • Zieke werknemer die onder de Compensatieregeling valt
  • Het UWV betaalt soms de Ziektewetuitkering voor oudere, voormalig werkloze werknemers. Deze uitkering wordt meestal aan de werkgever uitgekeerd.

Hoogte Ziektewetuitkering

De hoogte van de Ziektewetuitkering hangt af van het geval waarmee de werknemer is uitgevallen. Wanneer een werknemer door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie ziek is geworden, ontvangt de werknemer een uitkering van het volledige dagloon. Daarentegen is de hoogte van de uitkering voor werknemers met een no-riskpolis en werknemers die onder de Compensatieregeling vallen anders ingericht. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. Het precieze percentage hangt af van de hoogte van het loon dat doorbetaald moet worden door de werkgever. Het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

Ziektewet aanvragen

Om in eerste instantie te bepalen of een werknemer daadwerkelijk ziek is, schakelt de werkgever een arbodienst of bedrijfsarts in. Wanneer een werknemer ziek is verklaard, meldt de werkgever dit bij het UWV. Dat kan digitaal middels de Verzuimmelder op het werkgeversportaal EHerkenning. Het is van belang dat de ziektemelding precies op tijd plaatsvindt. Wanneer de ziektemelding te laat wordt ingediend, riskeert de werkgever een boete. Als de ziekteaangifte daarentegen te vroeg wordt gedaan, kan het UWV de ziektemelding niet in behandeling nemen. Om deze redenen is het dus belangrijk dat de melding op het juiste moment wordt gedaan.

Duur van de Ziektewetuitkering

De Ziektewetuitkering van de werknemer stopt wanneer de werknemer weer volledig aan het werk kan. Tevens wordt de uitkering ook beëindigd wanneer de werknemer de AOW-leeftijd bereikt of overlijdt. Anders eindigt de uitkering na maximaal twee jaar (104 weken). Wanneer de werknemer dan nog steeds ziek is, komt hij wellicht in aanmerking voor een WIA-uitkering.     

De Ziektewet als onderdeel van de Werkhervattingskas (Whk)

De Werkhervattingskas (Whk) is een verzameling van premieontvangsten die werkgevers betalen om zieke of arbeidsongeschikte werknemers te financieren. Zo wordt dus ook de Ziektewetuitkeringen vanuit de Whk gefinancierd. Benieuwd wat de Whk precies inhoudt? Lees het hier

Stop met teveel betalen, voorkom Whk-premie verhoging!

LEES VERDER

Wellicht ook interessant?

Meer weten?

Voor meer informatie neem dan contact met ons op.
Mail naar: dataanalyse@vengroot.nl
Of bel ons op: 070 891 00 00

To search, begin typing