Bel ons: 070 891 00 00

Whk-premie verlagen met de Whk-check

Met de Werkhervattingskas (Whk) check voorkom je ten onrechte verhoogde ZW- en WGA-premie. Bespaar in het verleden, heden en in de toekomst op no cure no pay basis.

Werkhervattingskas

Werkgevers dragen de Whk-premie als onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel af. De Whk-premie bestaat uit de ZW-premie en de WGA-premie. Deze premies worden jaarlijks berekend door de Belastingdienst aan de hand van de uitkeringslasten die bekend zijn bij het UWV. Hierbij wordt gekeken naar de uitkeringen die door het UWV zijn uitbetaald aan zieken of arbeidsongeschikten en kunnen worden doorbelast aan werkgevers. Gedurende het doorbelasten van de uitkeringen worden echter vaak fouten gemaakt.

Wat zijn uitkeringslasten?

Het UWV betaalt ZW- en WGA-uitkeringen aan zieken en arbeidsongeschikten. De kosten van deze uitkeringen worden ZW- en WGA-uitkeringslasten genoemd. Deze kosten worden eerst door het UWV betaald en enkele jaren later zoveel mogelijk doorbelast aan werkgevers waar de ziekte/arbeidsongeschiktheid ontstaan is.

Juridische onderbouwing Whk bezwaren

Onze juristen met een specialisatie binnen het sociale zekerheidsrecht hebben bij ruim 80% van onze klanten met uitkeringslasten op de Whk beschikking succesvol bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst. Een van de redenen hiervoor is dat zij gebruikmaken van jurisprudentie en sociale wet- en regelgeving. Indien de verhoging van de Whk-premie geen juridische onderbouwing heeft, draagt de werkgever onterecht teveel premie af.

Casussen Whk bezwaren

Check op jouw Whk beschikking naar de hoogte van de betaalde WGA- en ZW-uitkering. Eén werknemer kan maximaal 12 jaar worden toegerekend. Dit kan oplopen tot enorme uitkeringslasten die voor premieverhoging zorgen. Zie hieronder enkele voorbeelden:

WGA-uitkering

Twee werknemers waarbij de een de eerste ziektedag had voor indiensttreding en de ander ziek is door zwangerschap. Beiden ten onrechte toegerekend aan de Whk. Bezwaar op drie voorgaande jaren resulteerde in een teruggave van €95.000. Toekomstige besparing voor overige zeven jaar €189.000.

Totale besparing maximale looptijd (tien jaar)

€284.000

WGA-uitkering

• Brutoloon werknemer €2.500;
• Eerste ziektedag na uitdiensttreding;
• Bezwaar ingediend op afgelopen vier jaar;
• Resultaat na bezwaar €72.000 teruggevorderd;
• Prognose overige zes jaar: €81.000.


Totale besparing maximale looptijd (tien jaar)

€153.000

ZW-uitkering

Een werknemer was onterecht toegerekend aan de Whk, omdat hij met zijn WAO-uitkering een geldende no-riskpolis had. Een no-riskpolis heeft een duur van vijf jaar. ZW-uitkeringen kunnen maximaal twee jaar toegerekend worden aan de Whk.


Bezwaar resulteerde in een teruggave van:

€23.182


Fases Whk

Stappenplan Whk check

12 jaar lang verhoogde Whk-premie

De uitkeringslasten mogen maximaal 12 jaar lang per (ex-)werknemer worden doorbelast aan werkgevers door de Belastingdienst. In het geval van onterechte doorbelasting kan een werkgever tot wel 12 jaar lang ten onrechte verhoogde premies afdragen. Deze kosten blijven vaak verkapt, omdat de Whk-check geen onderdeel is van de reguliere controle.

Waarom een Whk-check?

De Whk-check geeft werkgevers de mogelijkheid om premieverhogingen op juistheid te laten analyseren, zonder hier zelf tijd in te hoeven steken of hoge uurtarieven te betalen. Een kleine correctie kan forse financiële voordelen opleveren. Een correctie op de Whk beschikking kan namelijk een besparing opleveren in het verleden, heden én in de toekomst.

No cure no pay Whk-check

De Whk-check biedt Vengroot op no cure no pay basis aan. Dit wil zeggen dat onze specialisten de Whk beschikking analyseren, de bezwaren met een juridische onderbouwing opstellen en versturen naar de Belastingdienst. Wordt een bezwaar afgewezen, dan is er geen besparing mogelijk en brengen wij geen kosten in rekening.

Vul je gegevens in of bel voor een Whk-check

Heb je ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing