Bel ons: 070 891 00 00

Uitleg sectorindeling

Sectorindeling

Sector 1. Agrarisch bedrijf Akker- en weidebouw (inbegrepen vlasteelt, al dan niet samengaande met repelen van vlas en vlasknopbreken alsmede inbegrepen de werkzaamheden van de Staatslandbouwbedrijven van het Bureau Oogstvoorziening en soortgelijke instellingen). Veehouderij en pluimveehouderij (waarbij onder veehouderij tevens wordt begrepen het houden van pelsdieren). Tuinbouw:a. Groenteteelt.b. Fruitteelt.c. Bloembollend. Boomkwekerij.e. Bloemisterij.f. Tuinbouwzaadteelt.g. Kruidenteelt. Hoveniersbedrijf. […]

Lees meer

Wat is een sectorindeling

Sectorindeling

De sectorindeling is een indeling die door de Belastingdienst wordt bepaald om een organisatie aan één sector toe te kunnen wijzen. Deze indeling heeft invloed op de loonkosten van werkgevers. De hoogte van een aantal premies werknemersverzekeringen wordt namelijk op basis van de sectorindeling bepaald. De Belastingdienst bepaalt de sectorindeling met de gegevens die bij […]

Lees meer

Overzicht sectorindeling

Sectorindeling

De Belastingdienst hanteert een sectorindeling voor elke werkgever. De Belastingdienst bepaalt de sectorindeling met de gegevens die bij de KvK worden doorgegeven bij de oprichting. De omschrijving van de organisatie wordt door de Belastingdienst als leidraad genomen voor de sectorindeling. Hieronder staat een actueel overzicht van de sectorindeling. Het overzicht sectorindeling is ook te vinden […]

Lees meer

Onjuiste sectorindeling

Sectorindeling

Een onjuiste sectorindeling kan ervoor zorgen dat een werkgever onjuiste premiepercentages voor de werknemersverzekeringen afdraagt. Enkele werknemersverzekeringen worden namelijk bepaald door de sectorindeling. De WGA-premie en ZW-premie worden bijvoorbeeld per sector vastgesteld. De hoofd bedrijfsactiviteit die vanuit de toegewezen SBI-code naar voren komt is bepalend voor de sectorindeling van een werkgever. Hiervoor wordt gekeken naar […]

Lees meer

Sectorindeling wijzigen

Sectorindeling

Werkgevers kunnen de sectorindeling laten wijziging als de bedrijfsactiviteiten dusdanig veranderd zijn, of dat er sprake is van een andere hoofdactiviteit. De Belastingdienst bepaalt de sectorindeling op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten die in de Kvk staan geregistreerd. Waarom sectorindeling wijziging Als de bedrijfsactiviteiten dusdanig veranderen dat er sprake is van een wisseling […]

Lees meer
To search, begin typing