Bel ons: 070 891 00 00

Interne controle

Valt deze controle niet onder het takenpakket van de HR-afdeling?

De HR-afdeling houdt zich vooral bezig met de dagelijkse zaken (aannamebeleid, planning, functioneringsgesprekken etc.). Vanwege de tijdsdruk heeft de HR-afdeling niet altijd voldoende tijd om actief op zoek te gaan naar fiscaal interessante regelingen die tot loonkostenbesparingen kunnen leiden. Deze fiscale kansen ontstaan vaak als gevolg van wetswijzigingen. Het is echter lastig voor de HR-afdeling om up-to-date te blijven, omdat het niet een kerntaak is. Bij de optimalisering van deze regelingen komt echter een ander specialisme kijken. Middels ons onderzoek helpen wij onze klanten een verdiepingsslag te maken rondom de hoogte van de loonkosten, met een minimale belasting van de HR-afdeling.

Onze loonadministratie is op orde, is een onderzoek nog wel zinvol?

Het is natuurlijk mogelijk dat uw organisatie alles op orde heeft. Echter, vanwege de specialistische aard van ons onderzoek kunnen wij vaak nog wel besparingen realiseren. Indien alles intern juist verwerkt is, kan het goed zijn om de stukken van de Belastingdienst en het UWV te dubbelchecken. Hierin komen vaak onjuistheden in voor, waardoor besparingen gerealiseerd kunnen worden op de verkapte loonbelastingen. Wij werken immers op no cure no pay basis.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Hoe kan het indiensttredingsproces hierop worden afgestemd?

In de praktijk komt het vaak voor dat bij indiensttreding niet of niet gericht wordt gevraagd naar het arbeidsverleden van een nieuwe werknemer. Hierdoor kunnen mogelijke stimuleringsregelingen en no-riskpolissen onbenut blijven.

Wist je dat:

 • Je voor een werknemer met een arbeidsverleden (eerdere arbeidsongeschiktheid) in sommige gevallen geen ziektegeld hoeft te betalen?
 • Een werknemer na 2 maanden dienstverband wettelijk verplicht is om antwoord te geven op vragen over zijn arbeidsverleden? Dit heeft als doel om de werknemer een eerlijke kans geven tijdens de proefperiode.
 • Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt ben je verplicht een verhoogde gedifferentieerde premie Whk te betalen. In geval van eerdere arbeidsongeschiktheid kan de verhoging komen te vervallen.

Externe controle

Hoe kan een analyse gedaan worden met het oog op de privacy/ AVG wetgeving?

Een accountant/ boekhouder/ salarisverwerker zorgt voor de verwerking van de afdrachten, op basis van de door je aangeleverde gegevens. De rol van een accountant/ boekhouder/ salarisverwerker is dan ook het juist en tijdig verwerken van deze gegevens. Daarnaast geven zij adviezen over boekhoudkundige zaken, maar kijken niet primair of er nog fiscale en interessante regelingen van toepassing zijn. Daar komt een ander specialisme bij kijken, zie ons als een loonkosten fiscalist.

Kortom: Zoals een fiscalist je adviezen geeft rondom belastingbesparing, zo adviseren wij je rondom loonbesparingen.

Vengroot werkt samen met accountantskantoren en administratiekantoren voor een optimale dienstverlening. lees verder Partnership.

Privacy & AVG wetgeving

Hoe kan een analyse gedaan worden met het oog op de privacy/ AVG wetgeving?

Doel van de AVG wetgeving is om de privacy van jouw werknemers te beschermen. Dit betekent niet dat er geen onderzoek mag plaatsvinden. Om de veiligheid en privacy van jouw werknemers te kunnen waarborgen werkt Vengroot met:

 • Passende technische en organisatorische maatregelen;
 • Geheimhoudingsverklaring;
 • Verwerkersovereenkomst;
 • Encryptie en toegangsbeveiliging (tweestapsverificatie).

Zie ook Data-Analyse Loonkosten: Privacy en veiligheid

Data-Analyse Loonkosten

Wat wordt er onderzocht?

Wij onderzoeken de mogelijkheid voor werkgevers om teveel betaalde loonbelasting en premies (tot en met 5 jaar terug) terug te vorderen bij de Belastingdienst. De focus ligt op sociale verzekeringspremies, diverse stimuleringsregelingen en Werkhervattingskas (Whk).

Wat wordt er verwacht?

Jouw inspanning beperkt zich tot het aanleveren van de vereiste gegevens (loonstaten en Whk-beschikkingen). Wij zullen je hier zoveel mogelijk bij assisteren. Zodra we de vereiste documenten hebben ontvangen, kan het onderzoek starten.

 • Je kunt de data uploaden via jouw beveiligde persoonlijke portaal op onze website;
 • Onze analisten kunnen op afstand of op locatie de data voor je verzamelen;
 • Heeft een externe verwerker toegang tot de stukken dan zullen wij, in overleg, met deze verwerker afstemmen hoe wij de juiste gegevens kunnen verkrijgen.

Wat als blijkt dat er te weinig loonbelasting is afgedragen?

Indien er te weinig loonbelasting is afgedragen aan de Belastingdienst, is het ook belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Te weinig afgedragen loonbelasting kan namelijk naast naheffingen ook tot hoge boetes leiden.

Voorbeeld: Je heeft een belastingschuld van €100.000. Zodra u de fiscus zelf op de hoogte stelt en met een betaalplan komt, volgt er meestal geen boete. Echter, stuit de Belastingdienst tijdens een controle op onjuistheden c.q. onvolledigheden, dan kunnen er extra boetes van 10 tot 50% over het verschuldigde belastingbedrag worden geheven.

Hoe worden de terugvorderingen verwerkt?

Wij stellen o.b.v. onze bevindingen een correctie-instructie op.

 • Hierin ziet je precies per onderdeel precies welke correcties uitgevoerd moeten worden;
 • Indien je zelf het beheer heeft over de salarissoftware kunnen wij assisteren bij het corrigeren. In sommige gevallen kunnen wij zelfs de correcties voor je uitvoeren;
 • Heb je een externe salarisverwerker, dan kunnen wij hen assisteren;
 • Waar mogelijk voeren wij de gehele communicatie, met betrokkenen en de Belastingdienst, zodat het je zo min mogelijk tijd kost.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De looptijd is gemiddeld 6 maanden. Dit wordt vooral veroorzaakt door wettelijke wachttijden bij de Belastingdienst en het UWV. Deze relatief lange doorlooptijd is voor onze klanten echter niet nadelig. Er hoeft namelijk niet vooraf betaald te worden voor onze werkzaamheden. Tevens voeren onze specialisten de analyse op de achtergrond uit, terwijl onze klanten kunnen blijven op de core business.

Waarom de Data-Analyse Loonkosten door Vengroot?

 • No cure no pay: geen besparingen mogelijk, dan betaal je ons ook niets.
 • Specialisten op het gebied van loonkostenbesparing;
 • Ervaring met de meest voorkomende salarispakketten;
 • Ontzorgen tijdens het onderzoek, zodat je kan focussen op jouw core business;

Data-Analyse Loonkosten

Whk-check

Wat is de werkwijze bij zieke werknemers en arbeidsongeschikten?

Op dit terrein voeren wij de controle uit op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Als iemand ziek wordt, moet de werkgever twee jaar loon doorbetalen. Daarna ontvangt de werknemer via het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De kosten van deze uitkering worden deels op de werkgever verhaald, middels een verhoging van de gedifferentieerde premie Whk. De verhoging kan 10 jaar duren! Wij controleren de juistheid van de beschikking gedifferentieerde premie Whk, welke door de Belastingdienst is berekend. Bij onjuistheden maken wij bezwaar bij de Belastingdienst. Dit komt bij 80% van onze klanten voor.

Hoeveel tijd kost een Whk-check

De Whk-check kost onze klanten vrijwel geen tijd. De Belastingdienst en het UWV heeft enkele maanden om de opgevraagde gegevens aan te leveren. Onze juristen stellen vervolgens juridisch onderbouwde bezwaren op middels de door de Belastingdienst en het UWV aangeleverde documenten. Een Whk-check kan enkele maanden duren, vanwege de wettelijke reactietijden, maar in de tussentijd worden onze klanten niet belast met extra werkzaamheden. Een kleine correctie kan grote financiële voordelen opleveren.

Is je vraag niet beantwoord? Stel deze dan hieronder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing