Bel ons: 070 891 00 00

Definitieve premiepercentages 2023

Geschatte leestijd: 4 minuten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premiepercentages werknemersverzekeringen 2023 gepubliceerd. Op Prinsjesdag 2022 zijn de voorlopige premiepercentages gepresenteerd. In overleg met de Tweede Kamer zijn recent de definitieve percentages vastgesteld. Wij hebben de definitieve premiepercentages voor 2023 op een rijtje gezet.

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2023

PremiePremiepercentage 2022Premiepercentage 2023
WW-AWf laag2,70%2,64%
WW-AWf hoog7,70%7,64%
Gemiddelde Whk-premie1,52%1,53%
Gemiddelde WGA-premie0,84%0,85%
Gemiddelde ZW-premie0,68%0,68%
Ufo-premie0,68% 0,68%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50%
Aof-premie kleine werkgevers5,49%5,82%
Aof-premie grote werkgevers7,05%7,11%

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

WW-AWf hoog en laag 2023

De premie WW-AWf hoog (2022: 7,70%) en laag (2022: 2,70%) worden voor het jaar 2023 licht verlaagd met 0,06%-punt. De definitieve premiepercentage voor de WW-AWf in 2023 is definitief vastgesteld op 7,64% (hoog) en 2,64% (laag).

Gemiddeld Whk premiepercentage

Het gemiddelde percentage voor de premie Werkhervattingskas (Whk) 2023 is vastgesteld op 1,53% (2022: 1,52%). Het daadwerkelijke premiepercentage verschilt per werkgever. Kleine werkgevers dragen een lager percentage af ten opzichte van middelgrote en grote werkgevers, middels de gedifferentieerde premie Whk. Bekijk ook: Premieloongrenzen 2023.

Ufo-premie 2023

Ufo staat voor Uitvoeringsfonds voor de overheid. De Ufo-premie blijft voor 2023 ongewijzigd, namelijk 0,68%. Deze premie wordt alleen door overheidswerkgevers betaald.

Uniforme opslag kinderopvang 2023

Voor elke werkgever is het premiepercentage voor de Uniforme opslag kinderopvang gelijk. In 2023 blijft de opslag gelijk ten opzichte van 2022. Dit percentage staat vast op 0,50% en is een component (opslag) van de (gedifferentieerde) Aof-premie.

Aof-premie 2023

De Aof bestaat uit een basispremiecomponent en de Uniforme opslag kinderopvang. Per januari 2022 is de Aof-premie gedifferentieerd en wordt deze premie afgedragen op basis van werkgeversgrootte. Hiervoor geldt dat middel en grote werkgevers het hoge tarief van de Aof-premie afdragen en kleine werkgevers het lage tarief van de Aof-premie moeten afdragen. In 2023 stijgen de Aof-premiepercentages. Het hoge tarief Aof wordt 7,11% (2022: 7,05%) en het lage tarief Aof wordt 5,82% (2022: 5,49%).

Gedifferentieerde premie Aof

De gedifferentieerde Aof-premie is per 1 januari 2022 ingevoerd om de scheve verhouding tussen kleine en grote werkgevers voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte eerlijker te maken. Kleine werkgevers hebben namelijk minder tijd en financiële middelen om aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) te voldoen. De Belastingdienst vermeldt de hoogte van de gedifferentieerde Aof-premie op de Whk beschikking 2023.

Maximum premieloon 2023

Het maximum premieloon voor het jaar 2023 bedraagt €66.956 op jaarbasis. Dit was in 2022 €59.706. De premies werknemersverzekeringen worden berekend tot het maximum premieloon, het loon boven deze grens is vrijgesteld voor de premies werknemersverzekeringen. Hieronder staan de maximum premielonen per tijdvak:

Maximum premieloon per tijdvak

Maximumpremieloon en maximumbijdrageloon per 1 januari 2023Maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen
Per jaar€66.956
Per maand€5.579,66
Per 4 weken€5.150,46
Per week€1.287,61
Per dag€257,52

Herziening werkgeversgrootte

Vanwege het grote (financiële) belang van werkgevers voor een juiste indeling, verwacht de Belastingdienst veel verzoeken en bezwaren om herziening. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het risico op onjuiste afdrachten toe, door de benodigde aansluiting bij een mededeling van het premieloon door de salarisadministrateur.

Daarnaast wordt een foutgevoeligheid aangekaart voor de (kleine) werkgever die een (UWV-)uitkering betaalt aan de werknemer. Hierop is namelijk, in afwijking van andere premieplichtige verloning, de hoge Aof-premie van toepassing. De Belastingdienst verwacht om deze twee redenen een groot aantal herzieningsverzoeken.

Benieuwd naar wat de definitieve premiepercentages werknemersverzekeringen 2023 voor u als werkgever betekenen? Wij maken het graag voor u inzichtelijk.

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing