Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 5 minuten

Wat houdt de Werkhervattingskas in?

De Werkhervattingskas (Whk) is een onderdeel van de werknemersverzekeringen. Werkgevers dragen hiervoor een Werkhervattingskas premie af. Vanuit deze premieontvangsten worden de loonkosten van werknemers gefinancierd die ziek of arbeidsongeschikt zijn. Veel werkgevers krijgen op een bepaald moment te maken met ziekteverzuim van werknemers. Dit kan gaan om kort- of langdurig ziekteverzuim.

Werkgevers hebben een aantal verplichtingen waaraan moet worden voldaan rondom de re-integratie van werknemers. Hierbij wordt gekeken naar de duur van het verzuim en het soort contract dat de werknemer heeft. Door aan deze verplichtingen te voldoen kunnen werkgevers het risico op mogelijk verhoogde Whk premie voorkomen.

Vengroot - Website banners 2500 x 300 - Gratis Quickscan

Hoe wordt de Whk-beschikking opgesteld?

De premiepercentages die de Belastingdienst hanteert worden vastgesteld aan de hand van de premieplichtige loonsom van twee jaar daarvoor. Dus worden de percentages voor het jaar 2023 berekend met de informatie uit het jaar 2021. Er wordt bij werkgevers onderscheid gemaakt tussen drie verschillende werkgeversgroottes (werkgeverscategorieën). Voor deze verschillende categorieën gelden verschillende premiepercentages. Jaarlijks verzendt de Belastingdienst in november de Whk beschikking naar werkgevers voor het daaropvolgende jaar.

Premie Whk

De Werkhervattingskas premie bestaat uit twee elementen:

1) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA):

  • WGA-vast: een premie voor werknemers die een vast contract hebben en arbeidsongeschikt raken (voorheen gedifferentieerde premie WGA).
  • WGA-flex: een premie voor werknemers die een tijdelijk contract hebben, die arbeidsongeschikt raken en na twee jaar Ziektewet een WGA-uitkering ontvangen.

2) Ziektewet (ZW): een premie voor werknemers die een tijdelijk contract hebben (ZW-flex), die arbeidsongeschikt raken en hierdoor (maximaal) twee jaar een Ziektewetuitkering ontvangen.

Sinds 2017 zijn WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één premiecomponent. Op de Whk beschikking worden de WGA- en ZW-premie vermeld. De WGA-vast en WGA-flex worden vermeld op de Werkhervattingskas instroomlijsten, indien er sprak is van WGA-instroom.

Stop met teveel betalen, voorkom Whk-premie verhoging!

LEES VERDER

Werkgeverscategorieën 2023

Het gemiddelde premieplichtige loon in 2023 is vastgesteld op €36.200.

  • Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loonsom ≤25 maal het gemiddelde premieplichting loon (≤€905.000).
  • Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loonsom >25 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichting loon (>€905.000 en ≤€3.620.000).
  • Grote werkgevers hebben een premieplichtig loonsom  ≤100 maal het gemiddelde premieplichting loon (>€3.620.000).

De indeling in een werkgeverscategorie is bepalend voor de hoogte van de Whk premie. Kleine werkgevers dragen een vooraf bepaalde sectorale premie als onderdeel van de Werkhervattingskas af, deze staat per sector vast. Middelgrote werkgevers dragen een premie af die deels afhankelijk is van de sectorindeling en deels van de hoogte arbeidsongeschiktheidslast.

Middelgrote en grote werkgevers

Grote werkgevers dragen een premie af die volledig afhankelijk is van de arbeidsongeschiktheidslast. Het is vooral voor middelgrote en grote werkgevers belangrijk om de arbeidsongeschiktheidslast zo laag mogelijk te houden. De re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers is hiervoor bepalend. Sneller re-integreren zorgt voor een verlaging van de arbeidsongeschiktheidslast.

Loondoorbetaling bij zieke of arbeidsongeschikte werknemers

Voor werknemers met een vast contract betaalt de werkgever bij ziekte het loon maximaal 104 weken door. Tenzij het gaat om werknemers met een tijdelijk contract, dat ligt anders, de loondoorbetaling loopt tot het einde van het contract. Voor arbeidsongeschikten die nog wel arbeidsmogelijkheden hebben of verwachte arbeidsmogelijkheden op termijn volgt een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten uitkering (WGA-uitkering).

Kosten WGA-uitkering

De kosten van die WGA-uitkering komen direct of indirect voor rekening van de middelgrote- of grote werkgever. Deze kosten kunnen maximaal 10 jaar lang in rekening worden gebracht bij de werkgevers middels een verhoogde Whk premie. De bedragen die hiermee gepaard gaan staan op de Whk beschikking onder de kopjes WGA-werkgeversuitkeringslasten en ZW-werkgeversuitkeringslasten.

Wijzigingen Whk premie

Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt uit dienst gaan kunnen invloed hebben op het premiepercentage dat u als werkgever betaalt. De werknemers belanden na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid op de instroomlijst van de werkgever. Deze lijst wordt door de Belastingdienst opgesteld. Aan de hand van deze lijst wordt bepaalt of je als werkgever meer premie moet gaan betalen.

Verhoging gedifferentieerde premie Whk

Wanneer een werkgever zieke of arbeidsongeschikte werknemers heeft (gehad) gaat de premie omhoog. Hiervoor is het belangrijk dat de gedifferentieerde premie Whk betrekking heeft op alle werknemers die u in dienst heeft of in dienst heeft gehad. De Whk premie dragen werkgevers over de loonsom van het huidig personeelsbestand af, maar de hoogte van de percentages worden beïnvloedt door medewerker(s) die in het verleden ziek of arbeidsongeschikt uit dienst zijn gegaan. 

Vengroot - Website banners 2500 x 300 - Gratis Quickscan

Whk 2023

De Werkhervattingskas 2023 wijzigt voor veel werkgevers. Meer werkgevers zullen als ‘kleine werkgevers’ worden ingedeeld en de premiepercentages wijzigen. Lees meer over de wijzigingen van de Werkhervattingskas in 2023?

Whk 2022

De Werkhervattingskas 2022 omvat een aantal wijzigingen. De werkgeversgrootte zijn bijvoorbeeld anders vastgesteld en de premiepercentages zijn wijzigen. Lees meer over de wijzigingen omtrent de Werkhervattingskas in 2022?

Vul je gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heb je ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Wellicht ook interessant voor u:

Blijf altijd up-to-date door ons te volgen op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube! is de Werkhervattingskas (Whk)?Wat is de Werkhervattingskas (Whk)?

To search, begin typing