Bel ons: 070 891 00 00

Whk beschikking 2023

De Belastingdienst verstuurt vanaf deze week de Whk beschikking 2023. Hierin staat, naast de Whk-premie die bestaat uit de WGA- en ZW-premie, ook de indeling voor de gedifferentieerde Aof-premie vermeld. Hieronder staan de aandachtspunten voor de Whk beschikking 2023.

Whk beschikking 2023

De hoogte van de gedifferentieerde premie Whk wordt bepaald door een aantal elementen. De verschillende elementen worden op de Whk beschikking uitgebreid toegelicht. Naast de gemiddelde premieloonsom en premieplichtige loonsom, zijn vooral de uitkeringslasten bepalend voor de hoogte van het Whk-premiepercentage. De uitkeringslasten zijn verdeeld in twee premiecomponenten: WGA- en ZW-uitkeringen. De hoogte van deze uitkeringen staan op de specificatie van de Whk beschikking 2023. Deze uitkeringslasten worden in de praktijk vaak over het hoofd gezien, waardoor er jaren lang onterecht te veel premies worden afgedragen. Dit kan per werknemer maximaal twaalf jaar lang doorwerken.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Bezwaar maken Whk beschikking 2023

Door het indienen van een bezwaar bij de Belastingdienst kan het zijn dat de uitkeringslasten verlaagd worden. Hierdoor kan ook het Whk-premiepercentage worden verlaagd. Werkgevers hebben een bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de Whk beschikking. Na de bezwaartermijn kan alleen nog een herzieningsverzoek worden ingediend.

Gedifferentieerde premie Aof 2023

Voor de hoogte van gedifferentieerde premie Aof is alleen de indeling werkgeverscategorie van belang. Deze indeling wordt op de Whk beschikking 2023 vermeld. De werkgeverscategorie ‘kleine werkgevers’ betalen de lage premie en de werkgeverscategorie ‘middel(grote) werkgevers’ betalen de hoge premie. Voor 2023 is de gedifferentieerde Aof-premie laag 5,46% (2022: 5,49%) en de Aof-premie hoog 7,11% (2022: 7,05%). Bekijk ook: Voorlopige premiepercentages werknemersverzekeringen 2023.

Maximum premieloon 2023

Het maximum premieloon voor het jaar 2023 bedraagt €66.956 op jaarbasis. Dit was in 2022 €59.706. De premies werknemersverzekeringen worden berekend tot het maximum premieloon, het loon boven deze grens is vrijgesteld voor de premies werknemersverzekeringen. Werkgevers moeten voor werknemers, waarvan het loon hoger is dan het huidige maximum premieloon, fors meer premies gaan afdragen in 2023.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Werkgeversgrootte Whk-premie en Aof-premie

Vanaf 2022 is de werkgeversgrootte een meewegende factor voor zowel de Whk-premie als de Aof-premie. Het gemiddelde premieplichtig loon is voor 2023 vastgesteld op €36.200 (2022: €35.300).

Kleine werkgever

Een kleine werkgever heeft een premieplichtig loonsom van ≤25 maal het gemiddelde premieplichting loon. De premieloongrens voor de werkgeversgrootte van kleine naar middelgrote werkgever wordt verder verhoogd in 2023. De premieloongrens 2023 van een ‘kleine werkgever’ wordt opgeschroefd naar een premieplichtig loonsom €905.000. In 2022 was dat €882.500. De groep ‘kleine werkgever’ zal hierdoor dus groter worden. Kleine werkgevers krijgen geen WGA- en ZW-premieverhogingen opgelegd en dienen de lage Aof-premie af te dragen.

Middelgrote werkgever

De verhouding van de maximum premieloongrens van werkgeverscategorie ‘middelgrote werkgever’ naar ‘grote werkgever’ blijft ongewijzigd. Hier geldt nog steeds een premieplichtig loonsom tussen >25 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichting loon. De premieloongrens voor middelgrote werkgevers in 2023 ligt tussen >€905.000 en ≤€3.620.000. Middelgrote werkgevers kunnen WGA- en/of ZW-premieverhogingen opgelegd krijgen en dienen de hoge Aof-premie af te dragen.

Grote werkgever

Een werkgever met een premieplichtig loonsom van >€3.620.000, oftewel >100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€36.200), wordt als grote werkgever ingedeeld. Grote werkgevers kunnen WGA- en/of ZW-premieverhogingen opgelegd krijgen en dienen de hoge Aof-premie af te dragen.

Sectoraansluiting controleren

De sectorindeling wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld op basis van de KvK inschrijving. Elke werkgever wordt in een sector ingedeeld, waarbij de hoofdbedrijfsactiviteit de leidraad is voor de indeling. Voor zowel de WGA- als de ZW-premie worden een sectorale premiepercentages gehanteerd. Een onjuiste sectorindeling kan ervoor zorgen dat jarenlang te veel premies worden afgedragen. Controleer daarom jaarlijks de sectoraansluiting. Lees ook: Sectorale premiepercentages WGA en ZW 2023.

Klopt uw sectorindeling nog wel? Betaal niet te veel premie!

LEES VERDER

Werkhervattingskas-check 2023

Met de Werkhervattingskas-check voorkomt u ten onrechte verhoogde WGA- en ZW-premies. Staan er WGA- en/of ZW-uitkeringslasten op uw Whk beschikking, dan kan de Whk-check loonkostenbesparing realiseren. Vengroot neemt de communicatie met de Belastingdienst en het UWV uit handen en verstuurt de Whk bezwaren met juridische onderbouwing. De Whk-check wordt op no cure no pay basis uitgevoerd. Geen premieverlaging mogelijk? Dan ontvangt u geen factuur!

Benieuwd of u kunt besparen op de Werkhervattingskas 2023. Onze specialisten staan u graag vrijblijvend te woord.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube

To search, begin typing