Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minuten

De WW-AWf staat voor Werkloosheidswet en Algemeen Werkloosheidsfonds. Dit is een premie die werkgevers afdragen als onderdeel van de werknemersverzekeringen. Deze verzekering is met de invoering van de WAB sinds 1 januari 2020 van kracht en is een samenvoeging van de sectorpremie en de uniforme AWf-premie. Werkgevers dragen nu een hoge of lage WW-AWf-premie af.

WW-premie tot en met 2019

De hoogte van de WW-premie was tot en met 2019 afhankelijk van de sectorindeling. Hierdoor betaalden werkgevers in sectoren met een hoge werkloosheid een veel hogere premie dan werkgevers in sectoren met een lage werkloosheid. Dit komt doordat de WW-premie tot en met 2019 per sector werd vastgesteld op basis van de werkloosheidcijfers per sector. De WW-premie bestond uit twee componenten: sectorpremie en ook de AWf-premie.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Sectorpremie

De sectorpremie werd jaarlijks vastgesteld per sector. Werkgever betaalden een sectorpremie op basis van de sectorindeling. Deze premie fungeerde als financiering van het sectorfonds. Het sectorfonds werd gebruikt om de eerste zes maanden van een WW-uitkering te financieren. Na deze zes maanden werd de WW-uitkering vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds gefinancierd.

AWf-premie

De AWf-premie werd evenals de sectorpremie jaarlijks vastgesteld. Deze premie werd ook wel de uniforme premie AWf genoemd, omdat deze premie voor elke werkgevers gelijk was. De sectorindeling had dus geen invloed op de hoogte van de AWf-premie. Met de invoering van de WAB is de uniforme AWf-premie komen te vervallen.

WW-AWf-premie vanaf 2020

De WW-premie is per 1 januari 2020 aangepast, omdat de combinatie van de sectorpremie en uniforme AWf-premie niet bleek te werken. Hiervoor is één gedifferentieerde premie WW-AWf ingevoerd, zodat premies voor alle werkgevers gelijk zijn. Met deze wijziging dragen werkgevers een hoog of een laag percentage WW-AWf-premie af. Of het een hoge of lage WW-AWf-premie moet worden afgedragen, is afhankelijk van het soort contract van een werknemer.

Vaste contracten en flexibele contracten

Om meer zekerheid op de arbeidsmarkt te creëren, worden werkgevers gestimuleerd om vaste contracten voor onbepaalde tijd te geven aan werknemers in plaats van flexibel contracten. Werkgevers betalen hierdoor een lage WW-AWf-premie voor werknemers met een vast contract voor onbepaalde tijd en een hoog percentage WW-AWf-premie voor werknemers met een flexibele contract. Lees ook: WW-premie vaste en flexibele contracten.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Loonadministratie

Bij het bepalen van de WW-premie wordt gekeken naar de gegevens in de loonadministratie. Een werkgever betaalt een laag percentage WW-premie, als uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer blijkt dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd en dat het geen oproepovereenkomst betreft. Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst moet door de werkgever en de werknemer worden ondertekend en vervolgens worden bewaard in de loonadministratie.

Herzieningssituatie lage WW-premie

Voor de toepassing van lage percentage WW-AWf-premie geldt een 30% herzieningssituatie. Dit betekent dat de werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet betalen. Een herziening heeft betrekking op een periode van maximaal twaalf maanden.

Einde dienstverband na twee maanden

Indien een dienstbetrekking eindigt uiterlijk twee maanden na dienstbetrekking.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing