Bel ons: 070 891 00 00

Definitieve premiepercentages 2022

Geschatte leestijd: 4 minuten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premiepercentages werknemersverzekeringen 2022 gepubliceerd. Op Prinsjesdag zijn de voorlopige premiepercentages gepresenteerd. In overleg met de Tweede Kamer zijn recent de definitieve percentages vastgesteld. Wij hebben de definitieve premiepercentages voor 2022 op een rijtje gezet.

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2022

PremiePremiepercentage 2022
WW-AWf laag2,70%
WW-AWf hoog7,70%
Gemiddelde Whk-premie1,52%
Gemiddelde WGA-premie0,84%
Gemiddelde ZW-premie0,68%
Ufo-premie 0,68%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50%
Basispremie Aof6,76%
Aof-premie kleine werkgevers5,49%
Aof-premie grote werkgevers7,05%

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

WW-AWf hoog en laag 2022

De premie WW-AWf hoog (2,70%) en laag (7,70%) werden per augustus 2021 tijdelijk verlaagd. Werkgevers betalen tot het eind van dit jaar 0,34% (laag) en 5,34% (hoog). De definitieve premiepercentage voor de WW-AWf in 2022 is definitief vastgesteld op 2,70% (laag) en 7,70% (hoog).

Gemiddeld Whk premiepercentage

Het gemiddelde percentage voor de premie Werkhervattingskas (Whk) 2022 is vastgesteld op 1,52%. Het daadwerkelijke premiepercentage verschilt per werkgever. Kleine werkgevers dragen een lager percentage af ten opzichte van middelgrote en grote werkgevers, middels de gedifferentieerde premie Whk. Bekijk ook: Premieloongrenzen 2022.

Ufo-premie 2022

Ufo staat voor Uitvoeringsfonds voor de overheid. De Ufo-premie blijft voor 2022 ongewijzigd, namelijk 0,68%. Deze premie wordt alleen door overheidswerkgevers betaald.

Uniforme opslag kinderopvang 2022

Voor elke werkgever is het premiepercentage voor de Uniforme opslag kinderopvang gelijk. In 2022 blijft de opslag gelijk ten opzichte van 2021. Dit percentage staat vast op 0,50% en is een component (opslag) van de (gedifferentieerde) Aof-premie.

Aof-premie 2022

De Aof bestaat uit een basispremiecomponent en de Uniforme opslag kinderopvang. Zowel de basispremie Aof als de opslag kinderopvang blijven voor elke werkgever gelijk tot 2021. Per januari 2022 wordt de Aof-premie gedifferentieerd en wordt deze premie afgedragen op basis van werkgeversgrootte.

Gedifferentieerde premie Aof 2022

De Aof-premie wordt per 2022 gedifferentieerd. Kleine werkgevers gaan hierdoor een lagere Aof-premie afdragen t.o.v. (middel)grote werkgevers. Ook veranderen de premieloongrenzen per 2022. De premieloongrenzen worden zowel voor de gedifferentieerde premie Aof als gedifferentieerde premie Whk op dezelfde manier gehanteerd.

De gedifferentieerde Aof-premie laag bedraagt 5,49% en Aof-premie hoog 7,05%. Deze regeling wordt getroffen om de scheve verhouding tussen kleine en grote werkgevers voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte eerlijker te maken. Kleine werkgevers hebben namelijk minder tijd en financiële middelen om aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) te voldoen. De Belastingdienst vermeldt de hoogte van de gedifferentieerde Aof-premie op de Whk beschikking 2022.

Herziening werkgeversgrootte

Vanwege het grote (financieel) belang van werkgevers voor een juiste indeling, verwacht de Belastingdienst veel verzoeken en bezwaren  ten aanzien van de herziening. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het risico op onjuiste afdrachten toe door de benodigde aansluiting bij een mededeling van het premieloon door de salarisadministrateur.

Daarnaast wordt een  foutgevoeligheid aangekaart voor de (kleine) werkgever die een (UWV-)uitkering betaalt aan de werknemer. Hierop is namelijk, in afwijking van andere premieplichtige verloning, de hoge Aof-premie van toepassing. De Belastingdienst verwacht om deze twee redenen een groot aantal herzieningsverzoeken.

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing