Bel ons: 070 891 00 00

Transitievergoeding 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maximale hoogte van de transitievergoeding 2023 gepubliceerd. De maximale hoogte van de transitievergoeding treedt jaarlijks per 1 januari in werking. Hieronder staan maximum transitievergoedingen per jaar weergeven. Ook wordt de berekening van de transitievergoeding nader toegelicht met de formule en een voorbeeld berekening.

Wat is een transitievergoeding

Een transitievergoeding is een soort ontslagvergoeding waar werknemers minimaal recht op hebben. Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid ingevoerd. Hierin staat het recht op een transitievergoeding opgenomen voor werknemer wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of bij ontslag. Het doel van een transitievergoeding is om de werknemer te compenseren voor de beëindiging van het dienstverband en om de overgang naar een nieuwe baan gemakkelijker te maken.  Deze vergoeding kan bijvoorbeeld wordt gebruikt voor omscholing of het volgen van cursussen. Lees meer.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Transitievergoeding berekenen

Per 1 januari 2020 is de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) ingevoerd waarin de berekening van de transitievergoeding is gewijzigd. Een werknemer heeft vanaf 2020 recht op een transitievergoeding, na ontslag of als het dienstverband niet wordt verlengd, vanaf de eerste werkdag. Een werknemer heeft recht op 1/3 van het maandsalaris per volledig dienstjaar. De transitievergoeding geldt ook als het ontslag binnen de proeftijd plaatsvindt. De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

 1. Berekening volledige dienstjaren:
  • Aantal volledige dienstjaren X 1/3 van bruto maandsalaris = Transitievergoeding volledige dienstjaren
 2. Berekening overige dienstdagen van onvolledig dienstjaar
  • Gewerkte uren X bruto uurloon = bruto salaris
  • (Bruto salaris / bruto maandsalaris) X (1/3 bruto maandsalaris /12) = Transitievergoeding onvolledig dienstjaar
 3. Berekening totale transitievergoeding
  • Totale transitievergoeding = Transitievergoeding volledige dienstjaren + Transitievergoeding onvolledig dienstjaar

Deze formule wordt ook toegepast voor het berekenen van de transitievergoeding voor dienstverbanden van minder dan een jaar.

Voorbeeld berekening

Een werknemer heeft een bruto maandsalaris van €2.000 en is acht jaar en 25 dagen in dienst geweest. In dit voorbeeld werkt de werknemer acht uur per dag voor een bruto uurloon van €20.

Voorbeeld transitievergoedingBedragen
Transitievergoeding volledige dienstjaren
8 X (1/3 X €2.000)
€5.333,33
Transitievergoeding overige dienstdagen
Totale salaris 25 dagen 25 X €20 = €500
(€500/2000) X (1/3 X 2.000)
€  166,67 +
Totale transitievergoeding  €5.500,00

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de periodes van het dienstverband. Bij de berekening moet daarnaast rekening worden houden met de wettelijk vastgestelde opbouw én maximale hoogte. De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Wijziging transitievergoeding 2023

De maximale transitievergoeding wordt voor elk jaar aangepast. De hoogte van dat bedrag wordt gebaseerd op de ontwikkelingen van de contractlonen. De maximale transitievergoeding in 2023 bedraagt €89.000. In 2022 was de maximale transitievergoeding €86.000.

Maximum transitievergoeding per jaar

JaarMaximum transitievergoeding
2023€89.000
2022€86.000
2021€84.000
2020€83.000
2019€81.000
2018€79.000
2017€77.000
2016€76.000
2015€75.000

Is uw vraag niet beantwoord? Stel die dan hieronder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Recente artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing