Bel ons: 070 891 00 00

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2

De Belastingdienst heeft de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2 gepubliceerd. Het Handboek Loonheffingen is een document dat jaarlijks door de Belastingdienst wordt opgesteld met daarin alle nieuwe regels rondom de loonheffingen. Hierin zijn ook alle actuele bedragen, percentages, voorwaarden en procedures opgenomen. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2 staat de informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2023. Hierin wordt verwezen naar het ‘Handboek Loonheffingen’, waarmee wordt gerefereerd naar het Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober.

Het ‘Handboek Loonheffingen 2023’ wordt naar verwachting in februari 2023 gepubliceerd. Daarin zal de informatie van deze nieuwsbrief verwerkt zijn.

Bekijk hier: Handboek Loonheffingen 2023 – Februari uitgave 2.

Bekijk hier: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2.

Bekijk hier: Handboek Loonheffingen 2022 PDF – Versie oktober 2022.

Nieuwsbrief Handboek Loonheffingen 2023 uitgave 2

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen voor 2023 wordt informatie verstrekt over maatregelen die voortkomen uit al bestaande wet- of regelgeving, of uit voorgenomen wet- of regelgeving, zoals opgenomen in het Belastingplan 2023. Hier staan ook de wijzigingen in voor de aangifte loonheffingen voor 2023. Voorgenomen wetgeving moet nog worden aangenomen in de Tweede of Eerste Kamer. Daardoor kan het zijn dat voorgenomen maatregelen nog wijzigen. Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2 zal daarom nog gevolgd worden door een of meer nieuwsbrieven.

Onderwerpen in uitgave 2 worden behandeld

Hieronder staan de toevoegingen en aanpassingen die zijn doorgevoerd voor de loonheffingen 2023

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 11.1: Ontbreken van een BSN
 • 16.6: Wijzigingen in cao-codes
 • 17: Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten
 • 18: Beschikking/mededeling ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’
 • 19: Nieuwe meldingsregels apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders
 • 20: Oekraïense werknemers

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2 zijn de volgende onderwerpen aangepast:

 • 4: Verlaging van de lage Aof-premie
  De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.
 • 5: Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.
 • 10.1: Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten
  In de 2e bulletpoint is voor de duidelijkheid ‘datum’ gewijzigd in ‘ingangsdatum’.
 • 10.2: Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers
  Ter verduidelijking is toegevoegd dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.
 • 11: Toepassen van anoniementarief
  De titel van dit onderwerp is aangepast omdat informatie is toegevoegd over het ontbreken van een burgerservicenummer (11.1). De informatie over het herstellen van het anoniementarief staat nu in 11.2
 • 16: Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
  In 16.3 is bij code 1, 3, 4, 20 en 21 toegevoegd dat werkgevers bij fictieve dienstbetrekkingen, zoals opting-in, voor ‘werkgever’ kan lezen ‘opdrachtgever’. En voor ‘werknemer’ is dat ‘opdrachtnemer’.

Wijzigingen in bijlage

In de verbeterde bijlage zijn in tabel 12 de normbedragen per jaar en per maand van de vrijwilligersregeling aangepast: € 1.900 per jaar en € 190 per maand in plaats van € 1.800 en € 180.

Vragen over de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 – Uitgave 2? Meer weten over wat deze wijzigingen betekenen voor de sociale premieafdrachten in 2023? Onze specialisten staan je graag te woord.

Vragen over dit onderwerp? Vul het contactformulier in.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Lees ook

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing