Bel ons: 070 891 00 00

Voorlopige Wtl beschikking 2022

Het UWV verstuurt binnenkort de voorlopige berekening Wtl beschikking 2022 naar alle werkgevers. Op de Wtl beschikking 2022 staan de Wtl tegemoetkomingen, die werkgevers in 2023 uitbetaald krijgen voor werknemers die in 2022 zijn verloond. Werkgevers ontvangen eerst de voorlopige berekening Wtl beschikking. Vervolgens kunnen eventuele bezwaren tot 1 mei worden ingediend. Daarna beoordeelt het UWV de bezwaren en verstuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening Wtl beschikking. Tot slot wordt de definitieve Wtl tegemoetkomingen uiterlijk begin september uitbetaald door de Belastingdienst.

Wtl beschikking 2022

De Wtl beschikking 2022 is een specificatie, waarin de tegemoetkomingen per onderdeel en per werknemer staan vermeld. De Wtl vergoedingen worden altijd achteraf uitbetaald aan werkgevers. Op de Wtl beschikking 2022 staan dus de tegemoetkomingen over het jaar 2022 die in 2023 worden uitbetaald.

Tegemoetkomingen Wtl 2022

Het doel van de Wtl is om werknemers met een kwetsbare positie ook in de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De tegemoetkomingen voor deze doelgroepen zijn als volgt het LKV, LIV en jeugd-LIV. Hieronder staan de tegemoetkomingen die voor het jaar 2022 van toepassing zijn.

Loonkostenvoordeel (LKV) uitbetaling in 2023

LKV doelgroepBedrag per verloond uurMax. LKVMax. aantal jaren toepassing LKV
Oudere werknemer€3,05€6.0003
Arbeidsgehandicapte werknemer€3,05€6.0003
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmering€1,01€2.0003
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer€3,05€6.0001

Bekijk specificaties doelgroepen LKV.

Lage-inkomstenvoordeel (LIV) uitbetaling in 2023

Voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen de onderstaande ondergrens en bovengrens ontvangen werkgevers het lage-inkomensvoordeel over het jaar 2022;

Gemiddeld uurloon in 2022LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werknemer per jaar
€10,73 tot en met €13,43€0,78€1.520
Percentage van het wettelijk minimum‑uurloon plus 8% vakantietoeslagUurloon-bedrag
100%€10,73
125%€13,43

LET OP: de maximale LIV tegemoetkoming per jaar is voor het jaar 2022 tijdelijk verhoogd van €960 naar €1.520.

Indien de werknemer minder dan €10,73 of meer dan €13,43 verdient, dan heeft de werkgever geen recht op het LIV. Voor jongere werknemers zou het jeugd-LIV eventueel van toepassing kunnen zijn, indien aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 Bekijk specificaties doelgroep LIV.

Jeugd-LIV 2022 uitbetaling in 2023

Het jeugd-LIV geldt voor werknemers van 18 jaar, 19 jaar of 20 jaar met een gemiddeld uurloon dat binnen de onderstaande bandbreedtes valt.

Leeftijd op 31 december 2021Bedrag per verloond uurMax. jeugd-LIV per jaar
18 jaar€0,07€135,30
19 jaar€0,08€166,40
20 jaar€0,30€613,60

Overzicht uurloongrenzen jeugd-LIV vanaf 1 juli 2022

Leeftijd op 31 december 2021OndergrensBovengrens
18 jaar€5,42€7,24
19 jaar€6,50€9,65
20 jaar€8,67€10,73

Bekijk specificaties doelgroep LIV.

Gemiddeld uurloon

Het gemiddeld uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. Het jaarloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat de werkgever in een kalenderjaar betaalt aan een werknemer, die (nog) in dienst is en verzekerd is voor 1 of meer werknemersverzekeringen.

Aandachtspunten voorlopige berekening Wtl beschikking 2022

Na ontvangst van de voorlopige Wtl beschikking moeten enkele zaken goed worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid:

  • werknemers op de specificaties;
  • doelgroepverklaring LKV in administratie aanwezig;
  • aantal verloonde uren;
  • gemiddeld uurloon;
  • vergoedingen per werknemer;
  • optimalisatie tegemoetkomingen.

Wtl-check

Met de Wtl-check worden de berekeningen in de Wtl beschikking onderzocht en eventueel bezwaar gemaakt. De voorlopige Wtl beschikking 2022 uitbetaling in 2023. Niet zeker of de voorlopige Wtl beschikking 2022 juist is? Bezwaren op de Wtl beschikking kunnen tot 1 mei 2023 worden gemaakt. Wellicht dat de Wtl-check van Vengroot voor u als werkgever voordelen kan opleveren.

Vragen over dit onderwerp? Vul het contactformulier in.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen toevoegen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing