Bel ons: 070 891 00 00

Toepassen no-riskpolis UWV eenvoudiger

Geschatte leestijd: 3 minuten

Per 24 september 2021 is het toepassen van de no-riskpolis UWV eenvoudiger en sneller geworden . Er geldt een nieuw ziekmeldingsproces voor werknemers, waarbij de no-riskpolis van toepassing is. Het proces is eenvoudiger gemaakt om vertraging bij de Ziektewet-uitkeringsaanvraag te verminderen.

No-riskpolis UWV

Een no-riskpolis is een regeling die voor werkgevers geldt als een werknemer met een ziekte of arbeidshandicap in dienst wordt genomen. Met deze regeling worden werkgevers gestimuleerd om deze doelgroep in dienst te nemen of te behouden. Op het moment dat de werknemer ziek wordt, betaalt het UWV de loonkosten van deze werknemer via een uitkering.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Aanpassing ziekmeldingsproces no risk-polis

Werkgevers moeten zieke werknemers ziek melden via de Digipoort of de Verzuimmelder van het UWV. Bij het aanvragen van de Ziektewet-uitkering moet de werkgever aangeven dat de no-riskpolis van toepassing is. De zieke werknemers ontving een online vragenlijst en daarna werd de Ziektewet-uitkering beoordeeld. Het UWV heeft echter geconcludeerd dat de werknemers de online vragenlijst ingewikkeld vinden.

De online vragenlijst komt in de meeste gevallen te vervallen. Na ziekmelding neemt het UWV contact op met de werknemer. Indien blijkt dat een verzekeringsarts nodig is dan moet de werknemer wel een online vragenlijst invullen. In alle andere gevallen vervalt de online vragenlijst. Hierdoor wordt het ziekmeldingsproces en toekenning van de Ziektewet-uitkering en stuk eenvoudiger en versneld.

Voordelen van no-riskpolis

Met de no-riskpolis heeft de werkgever een aantal voordelen. De werkgever:

  • kan een Ziektewet-uitkering krijgen voor elke ziektedag de eerste 5 jaar van het dienstverband is voor rekening/kosten van het UWV;
  • hoeft geen hogere ZW-premie te betalen als onderdeel van de Whk;
  • hoeft geen hogere WGA-premie te betalen als onderdeel van de Whk, als de werknemer uiteindelijk een WGA-uitkering ontvangt.

Boete werkgevers te laat ziek- of betermelding werknemer

De werknemer dient binnen zes weken na eerst ziektedag ziek gemeld te zijn bij het UWV. Indien dit na zes weken plaatsvindt, dan kan een boete van maximaal €455 worden opgelegd aan de werkgever. Als de ziekmelding niet op tijd is doorgegeven en de werknemer meldt zich weer beter, dan moet de werkgever zowel de ziekmelding als de betermelding gelijktijdig doorgeven bij het UWV. Dit dient binnen twee dagen na betermelding worden doorgegeven.

No-riskpolis van toepassing?

Vengroot heeft de PreVenTool ontwikkelt voor werkgevers om geautomatiseerd preventief te besparen op loonkosten. Hiermee worden de juiste vragen gesteld in het aannameproces van werknemers. Indien de no-riskpolis van toepassing is voor een zieke werknemer, dan is dat gelijk in beeld en kan die worden toegepast.

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie PreVenTool

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing