Bel ons: 070 891 00 00

Prinsjesdag: premiepercentages 2023 bekend

De nieuwe premiepercentages voor 2023 zijn bekendgemaakt op Prinsjesdag. Op dinsdag 20 september 2023 heeft het kabinet haar plannen voor het jaar 2023 gepresenteerd. Vengroot heeft de belangrijkste wijzigingen, omtrent de voorlopige premiepercentages 2023 voor de volks- en werknemersverzekeringen, voor u als werkgever op een rijtje gezet.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen voor 2023 gepubliceerd. De premiepercentages zijn nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling. Vanwege de inflatie effecten en energiecrisis heeft het kabinet keuzes gemaakt die erop gericht zijn de arbeidsmarkt te stimuleren.

Overzicht premiepercentages sociale premies 2023

Premiesoort Premiepercentage 2022Premiepercentage 2023
WW-AWf laag2,70%2.64%
WW-AWf hoog7,70%7,64%
Gemiddelde Whk-premie1,52%1,53%
Gemiddelde WGA-premie0,84%0,87%
Gemiddelde ZW-premie0,68%0,66%
Ufo-premie0,68% 0,68%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50%
Basispremie Aof6,76% 6,80%
Aof-premie kleine werkgevers5,49%5,46%
Aof-premie (middel)grote werkgevers7,05%7,11%

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonbelasting

Optimaliseer de loonbelasting, betaal niet te veel.

LEES VERDER

WW-AWf

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen. Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn er vanaf 2020 twee premietarieven binnen het AWf: een laag tarief voor dienstverbanden met een overeenkomst voor onbepaalde tijd en een hoog tarief voor dienstverbanden met een overeenkomst voor bepaalde tijd.

WW-AWf-laag percentage daalt

Het lage AWf-tarief wordt voor 2023 geraamd op 2,64% (2,70% in 2022).

WW-AWf-hoog percentage daalt

Het hoge AWf-tarief wordt voor 2023 geraamd op 7,64% (7,70% in 2022).

Door middel van het verschil (5%) tussen het hoog en laag tarief probeert de overheid werkgevers te stimuleren om meer overeenkomsten voor onbepaalde tijd te geven. Kortom: werkgevers worden verder gestimuleerd om overeenkomsten voor onbepaalde tijd te geven. De definitieve vaststelling van de AWf-premie vindt plaats in oktober. Lees ook: WW-premie overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor bepaalde tijd.

Whitepaper: Besparen op loonbelasting loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Whk premiepercentage stijgt

Het UWV heeft het gemiddelde percentage voor de premie Werkhervattingskas (Whk) 2023 vastgesteld op 1,53% (WGA: 0,87% + ZW 0,66%). Hiermee worden de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) betaald. Dit percentage vormt een vast component die meeweegt in het totale Whk percentage. De sectorindeling van werkgevers is bepalend voor de hoogte van de sectorale premiepercentages 2023.

Ufo-premiepercentage blijft gelijk

Alleen overheidswerkgevers betalen de Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-)premie. De Ufo-premie blijft voor 2023 ongewijzigd op 0,68%.

Uniforme opslag kinderopvang premiepercentage blijft gelijk

De premieopslag kinderopvang wordt door werkgevers betaald door middel van een opslag op de Aof-premie. De Uniforme premieopslag kinderopvang wordt door werkgevers betaald door middel van een opslag op de Aof-premie. De premieopslag kinderopvang voor 2023 blijft met 0,50% gelijk aan die van 2022.

Gemiddelde Aof-premie stijgt

De Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) bestaat uit een basispremiecomponent en de Uniforme opslag kinderopvang. De basispremie Aof stijgt en de opslag kinderopvang gelijk in 2023. Per januari 2022 is de Aof-premie gedifferentieerd. De gemiddelde basispremie Aof stijgt in 2023 met 0,04%-punt ten opzichte van 2022 en bedraagt 6,80%.

Gedifferentieerde premie Aof 2023

De Aof-premie is per januari 2022 gedifferentieerd. Kleine werkgevers gaan hierdoor een lagere Aof-premie afdragen t.o.v. (middel)grote werkgevers. Daarnaast zijn de premieloongrenzen per 2022 anders opgebouwd. De premieloongrenzen worden zowel voor de gedifferentieerde premie Aof als gedifferentieerde premie Whk op dezelfde manier gehanteerd. De gedifferentieerde Aof-premie voor kleine werkgevers in 2023 bedraagt 5,46% en voor (middel)grote werkgevers 7,11%. Deze regeling is getroffen om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte rechtvaardiger te maken voor kleine werkgevers. Deze groep werkgevers hebben namelijk minder tijd en financiële middelen om aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) te voldoen.

Definitieve premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De definitieve premiepercentages sociale verzekeringen 2023 worden in oktober 2022 vastgesteld. De bovenstaande vermelde percentages zijn de voorlopige premiepercentages. De Tweede Kamer zal tot die tijd overleggen en de definitieve percentages vaststellen.

Heb je een vraag over dit onderwerp? Stel je vraag hieronder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen

Gedifferentieerde premie Aof;
Premie werknemersverzekeringen 2021;
Wat is een werkhervattingskas beschikking.

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing