Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 2 minutes

De premie werknemersverzekeringen zijn in 2021 gewijzigd. De premiepercentages van WW-AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds) hoog en WW-AWf laag zijn gedaald, het gemiddelde Whk (Werkhervattingskas) premiepercentage is gedaald, de premiepercentages Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid) en Uniforme opslag kinderopvang zijn gelijk gebleven en het percentage Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) is gestegen. Hieronder staat een overzicht van de premiepercentages werknemersverzekeringen voor het jaar 2021.

WW-AWf hoog en WW-AWf laag 2021

De premiepercentages van WW-AWf hoog en WW-AWf laag zijn sinds 1 januari 2020 ingevoerd als onderdeel van de WAB. Beide premiepercentages zijn in 2021 gedaald met 0,24%-punt ten opzichte van 2020. Het hoge tarief wordt gehanteerd voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst en het lage tarief wordt gehanteerd voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In 2021 is de WW-AWf laag 2,70% en WW-AWf hoog 7,70%.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Gemiddelde Whk percentage 2021

De Whk-premie is opgebouwd uit de WGA-premie en ZW-premie. De hoogte van het Whk-premiepercentage verschilt per werkgever. Hierbij wordt gekeken naar de werkgeverscategorie (premieloongrenzen) en de sectorindeling. Het gemiddelde Whk premiepercentage is in 2021 gestegen met  0,08%-punt ten opzichte van 2020. In 2021 is het gemiddelde Whk percentage 1,36%.

Ufo-premie 2021

De Ufo-premie wordt alleen door overheidswerkgevers afgedragen ter financiering van de WW-uitkeringen van voormalige werknemers. De Ufo-premie is in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van 2020. In 2021 is het Ufo-premiepercentage 0,68%.

Uniforme opslag kinderopvang 2021

Het Uniforme opslag kinderopvang premiepercentage is voor elke werkgever hetzelfde en is in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Dit percentage staat op 0,50% en is een component van de Aof-premie.

Basispremie Aof 2021

De basispremie Aof bestaat uit een basispremiecomponent en de uniforme opslag kinderopvang. Zowel de basispremie Aof als de opslag is voor elke werkgever gelijk. De basispremie Aof is in 2021 met 0,26%-punt gestegen ten opzichte van 2020 en bedraagt 7,03%.

Overzicht premiepercentages werknemersverzekeringen 2021

Premie soortPremiepercentage 2020 Premiepercentage 2021
WW-AWf laag2,94%2,70%
WW-AWf hoog7,94%7,70%
Gemiddeld Whk1,28%1,36%
Ufo-premie0,68%0,68%
Ufo0,50%0,50%
Basispremie Aof6,77%7,03%

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing