Bel ons: 070 891 00 00

Premiekortingen

Premiekortingen

De premiekortingen waren stimuleringsregelingen voor werkgevers om werknemers met een afstand tot of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of behouden. Werkgevers ontvingen een tegemoetkoming op de loonkosten van de betreffende werknemers. Dit werd ook wel de mobiliteitsbonus genoemd. De doelgroepen van de premiekortingen waren oudere werknemers (56+), werkloze jongere werknemers […]

Lees meer

Premiekorting oudere werknemers

Premiekortingen

De premiekorting voor oudere werknemers was een regeling die werkgevers konden toepassen voor het in dienst nemen van een oudere werknemer. Deze premiekorting liep vanaf 2009 t/m 2017. Eerst betrof het werknemers die op het moment van in dienst treden 50 jaar of ouder waren. Per 1 januari 2015 is de minimale leeftijd aangepast naar […]

Lees meer

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

Premiekortingen

De premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers was een regeling die werkgevers konden toepassen voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer. Voor de toepassing van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers moet echter wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Werkgevers ontvingen een korting op de loonkosten van deze werknemer. U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als […]

Lees meer

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers met een banenafspraak of scholingsbelemmering

Premiekortingen

De premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers met een banenafspraak of scholingsbelemmering was een regeling die werkgevers konden toepassen voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer met een banenafspraak of scholingsbelemmering. Voor de toepassing van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers moet echter wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Werkgevers ontvingen een korting op de loonkosten voor […]

Lees meer

Premiekorting jongere werknemers

Premiekortingen

De premiekorting voor jongere werknemers was een regeling die werkgevers konden toepassen voor het in dienst nemen van een jongere werknemer (18 tot 27 jaar). Voor de toepassing van de premiekorting jongere werknemers moet echter wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Werkgevers ontvingen een tegemoetkoming op de loonkosten van deze werknemer. Voorwaarden premiekorting jongere werknemers […]

Lees meer

Afschaffing premiekortingen

Premiekortingen

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen afgeschaft. Voorheen konden werkgevers gebruik maken van de premiekortingen voor arbeidsgehandicapte, jongere en oudere werknemers. Met de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) zijn hiervoor het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) in de plaats gekomen. Wtl en premiekortingen Zowel de regeling premiekortingen […]

Lees meer
To search, begin typing