Bel ons: 070 891 00 00

UWV achterstanden gestegen in 2022

Opnieuw zijn de UWV achterstanden gestegen in 2022. Dit blijkt uit het jaarverslag van het UWV voor 2022. In 2021 kampte het UWV al met grote keuringsachterstanden. Hoewel er diverse maatregelen zijn genomen om de achterstanden bij het UWV weg te werken, blijkt uit het jaarverslag van 2022 dat deze achterstanden opnieuw zijn gestegen. Ook heeft het UWV €10,6 miljoen aan dwangsommen betaald. Dit heeft uiteindelijk grote gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers.

WIA-(claim)beoordeling

Indien een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt raakt, kan er na de loondoorbetalingsverplichting (twee jaar) een WIA-(claim)beoordeling worden aangevraagd. Vervolgens voeren de verzekeringsartsen van het UWV de WIA-beoordelingen uit. Op basis hiervan wordt er wel of niet een WIA-uitkering toegekend.

Stop met teveel betalen, voorkom Whk-premie verhoging!

LEES VERDER

Daling beschikbare beoordelingscapaciteit

Het UWV kampt met een achterstand die door onvoldoende beschikbare beoordelingscapaciteit niet kan worden weggewerkt. De claimbeoordelingen worden uitgevoerd door verzekeringsartsen van het UWV. Het aantal verzekeringsartsen is in 2022 gedaald ten opzichte van 2021, van 565 fte eind 2021 naar 525 fte eind 2022. Deze daling is voornamelijk te wijten aan pensionering. Daarnaast geeft het UWV aan dat sinds 2020 minder ervaren verzekeringsartsen beschikbaar zijn, die meer tijd moeten besteden aan de opleiding en begeleiding van nieuwe collega’s.

UWV achterstanden gestegen in 2022

De achterstanden bij de beoordelingen zijn procentueel gestegen van 46% naar 58% in vergelijking met het voorgaande jaar (2021 versus 2022). In absolute getallen is de achterstand gestegen van 12.200 aan het einde van 2021 naar 17.300 aan het einde van 2022. Het aantal mensen dat langer dan zes maanden moest wachten op een beoordeling was aan het einde van 2022 9.300. In totaal zijn er in 2022 124.200 beoordelingen uitgevoerd, wat ruim 14% minder is dan in 2021 (145.100).

Lange wachtperiode

De lange wachttijd wordt niet alleen veroorzaakt door ondercapaciteit. Het aantal mensen dat vóór 2021 een beoordelingsaanvraag heeft ingediend en nog steeds wacht op een beoordeling, is gedaald van ruim 500 naar ruim 200. Echter, de mensen die nog wachten op een beoordeling zijn soms moeilijk te bereiken, mede doordat een deel van hen in het buitenland woont.

Meer WIA-voorschotten uitgekeerd

Vanwege de grote achterstanden heeft het UWV in 2022 meer WIA-voorschotten uitgekeerd dan in 2021. In 2021 zijn er 18.300 voorschotten uitgekeerd, terwijl dit aantal in 2022 is gestegen naar 22.500.

Ingebrekestelling UWV – dwangsommen

In 2022 heeft het UWV €10,6 miljoen aan dwangsommen betaald, specifiek opgelegd voor de achterstanden in claimbeoordelingen. In vergelijking, in 2021 betaalde het UWV €4,8 miljoen aan dergelijke dwangsommen. De totale dwangsommen die het UWV als organisatie heeft gekregen, bedroeg in 2022 totaal €11 miljoen en in 2021 €5,3 miljoen. Dit betekent dat de dwangsommen voor achterstallige claimbeoordelingen meer dan 90% van het totale bedrag aan dwangsommen vormen.

Vereenvoudigde WIA-beoordeling per 1 oktober

Het UWV heeft per 1 oktober 2022 een maatregel ingevoerd om de achterstanden van WIA-beoordeling te verlagen. Met deze nieuwe regeling worden 60-plussers niet meer door een verzekeringsarts beoordeeld voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Deze maatregel loopt tot 1 januari 2024. Zowel de werkgever als werknemer moeten instemmen om deze regeling te kunnen toepassen. Lees verder.

Meer weten over UWV achterstanden gestegen in 2022?

Meer weten over dit onderwerp? Stel je vraag hier.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing