Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minuten

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is sinds 29 december 2005 van kracht. Alle werknemers dienen verzekerd te zijn voor de WIA. Hiermee worden werknemers verzekerd van redelijke inkomsten bij derving van loon door arbeidsongeschiktheid middels een uitkering. De WIA is de opvolger van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De WIA bestaat uit de IVA (Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) en WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De IVA-uitkering en WGA-uitkering worden daarom ook WIA-uitkering genoemd.

WIA opvolger WAO

De WAO is bij de introductie van de WIA ingetrokken. Mensen die vóór 1 januari 2004 door ziekte of gebrek arbeidsongeschikt zijn geworden vallen nog wel onder de WAO-regeling.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Wat houdt een WIA-uitkering in

Na 104 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid vindt er een WIA-beoordeling plaats. Hierbij wordt beoordeeld in welke mate de werknemer in staat is om weer aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. De werknemer kan vervolgens doorstromen naar een WGA- of IVA-uitkering. Indien eerder duidelijk is dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en de kans op herstel nihil is, kan een vervroegde IVA-uitkering worden aangevraagd.

Financiering

De financiering van de WIA verloopt via het Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Werkgevers betalen een basispremie Aof waarmee dit fonds wordt aangevuld. Dit premiepercentage is sinds 2022 gedifferentieerd. Het te betalen premiepercentage hangt dus af of er sprake is van een kleine, middelgrote of grote werkgever. Lees verder: gedifferentieerde Aof-premie.

Re-integratie

De re-integratieverplichting voor een werknemer en werkgever tijdens de WIA is afhankelijk van het soort uitkering. Wanneer een werknemer een IVA-uitkering ontvangt, hebben zowel werkgever als werknemer geen re-integratieverplichtingen. Indien een werknemer een WGA-uitkering ontvangt dan hebben zowel werknemer als werkgever de re-integratieverplichtingen die voorgeschreven zijn in de Wvp (Wet verbetering poortwachter). Indien er onvoldoende inspanning vanuit de werknemer is verricht kan de uitkering worden afgewezen. In het geval van de werkgevers kan een loonsanctie van maximaal 52 weken worden opgelegd.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Hoogte uitkering

De hoogte van een de uitkering is afhankelijk van de soort uitkering die wordt toegewezen. De uitkeringen die onder de deze wet vallen zijn de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Lees verder: hoogte WIA-uitkering.

WIA aanvragen

De uitkering kan na 104 weken ziekte worden aangevraagd. De aanvraag verloopt via het UWV en moet door de werknemer worden gedaan. Lees verder: WIA aanvragen.

Gerelateerde artikelen

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing