Bel ons: 070 891 00 00

Vereenvoudigde WIA-beoordeling per 1 oktober

Het UWV start met de vereenvoudigde WIA-beoordeling per 1 oktober. Deze vereenvoudigde WIA-beoordeling geldt voor 60-plussers. In augustus dit jaar werd deze regeling als korte termijn oplossing aangekaart door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV kampt jaren met een keuringsachterstanden bij sociaal-medische beoordelingen door een tekort aan verzekeringsartsen. Met deze nieuwe regeling worden 60-plussers niet meer door een verzekeringsarts beoordeeld voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Deze maatregel loopt tot 1 januari 2024.

Doel van vereenvoudigde WIA-beoordeling

De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussen is bedoeld om de druk bij verzekeringsartsen weg te nemen, zodat de grote keuringsachterstanden bij het UWV kan worden weggewerkt. Om dat doel na te treven worden in de toekomst aanvullende maatregelen getrokken. Lees ook: Aanvullende maatregelen voor WIA-beoordelingen

Whk-premieverhoging

De maatregel zou leiden tot extra kosten voor werkgevers middels een Whk-premieverhoging. Het UWV wil echter de werkgevers die gebruik maken van de vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling niet te benadelen. Deze werkgevers zullen daarom geen Whk-premieverhoging opgelegd krijgen voor werknemer die een uitkering toegekend krijgen op basis van een vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling. Dit geldt voor zowel publiek verzekerde (UWV) als eigenrisicodragende  werkgevers.

Stop met teveel betalen, voorkom Whk-premie verhoging!

LEES VERDER

Toestemming vereenvoudigde WIA-beoordeling

Om de vereenvoudigde WIA-beoordeling te mogen toepassen is toestemming vereist van zowel de werkgever als de werknemer. Indien één van deze partijen niet toestemming geeft voor de toepassing van de vereenvoudigde WIA-beoordeling, dan wordt de reguliere werkwijze gehanteerd met een beoordeling van de verzekeringsarts van het UWV.

Toepassing vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Werknemers kunnen na twee jaar ziekte in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Voor de toekenning van een WIA-uitkering vindt er sociaal-medische beoordeling (WIA-beoordeling) plaats door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Wanneer de vereenvoudigde WIA-beoordeling wordt toegepast zal een arbeidsdeskundige de WIA-beoordeling uitvoeren.

Leeftijdsvoorwaarde toepassing

De nieuwe regeling geldt voor werknemers die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn.

Effecten van de nieuwe regeling

Een bijkomend effect van de nieuwe regeling is dat een werknemer een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100) zal ontvangen. Hiervoor geldt echter de voorwaarde dat de werknemer niet werkt en een inkomensverlies heeft van meer dan 35%. Indien de werknemer nog werkt en minder dan 35% inkomensverlies heeft zal er geen uitkering worden toegekend conform de huidige regeling.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Optimaliseer de loonbelasting, betaal niet te veel.

LEES VERDER

WIA-beoordeling IVA-uitkering

Indien de bedrijfsarts heeft vastgesteld dan een werknemer geen mogelijkheden heeft om te werken, volgt een WIA-beoordeling door een verzekeringsarts van het UVWV. De verzekeringsarts moet vervolgens bepalen op de werknemer volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een IVA-uitkering. Door de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt de verzekeringsarts niet meer betrokken bij de beoordeling. Deze taak wordt voor deze regeling door een arbeidsdeskundige uitgevoerd. Zowel de werkgevers als werknemers behouden het recht om toch een beoordeling van een verzekeringsarts aan te vragen. Ook blijft de bezwaarprocedure bestaan voor het besluit van het UWV.

WIA-beoordeling arbeidsdeskundigen

Wat veranderd er met de vereenvoudigde WIA-beoordeling per 1 oktober? De arbeidsdeskundigen van het UWV zullen de komende tijd contact opnemen met zowel werkgevers als werknemers waarvoor de nieuwe maatregel geldt om de nieuwe regeling te bespreken. Ook wordt tijdens persoonlijke gesprekken gevraagd of er toestemming wordt verleend om de  vereenvoudigde WIA-beoordeling toe te passen. Lees ook: Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel uw vraag hieronder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Recente artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing