Bel ons: 070 891 00 00

Aanvullende maatregelen UWV WIA-beoordeling

Aanvullende maatregelen UWV WIA-beoordeling aangekondigd. Het UWV neemt op korte termijn extra maatregelen in de uitvoering om de achterstanden van de WIA-beoordelingen te verkleinen. Dit zijn maatregelen bovenop de ingezette acties. De focus hierbij ligt op participatie. Het beter in beeld krijgen van alle cliënten voor wie het UWV de re-integratietaak heeft, is voorwaardelijk om de sociaal-medische en re-integratiedienstverlening effectiever en efficiënter in te zetten. De volgende extra maatregelen worden genomen.

Sterkere inzet op de arbodienstverlening van het UWV in de Ziektewet

In de uitvoeringsvarianten die UWV momenteel beproeft om de verzekeringsarts effectiever in te zetten in de Ziektewet, hoeft niet iedere cliënt na een standaardperiode van een jaar uitgebreid te worden beoordeeld. Naast dat dit capaciteit van de verzekeringsarts scheelt, betekent dit dat minder inzet van de arbeidsdeskundige nodig is voor deze beoordelingen. Deze vrijgekomen capaciteit gaat het UWV inzetten voor de re-integratie van mensen in de Ziektewet waarvoor UWV de re-integratieverplichting heeft. Hierdoor kunnen meer mensen re-integreren.

Verbetering claimbeoordeling

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het claimbeoordelingsproces verbeteren en de beoordelingstijd flink inkorten. Gedacht kan worden aan het anders en sneller beschikbaar stellen van de relevante stukken uit het medisch dossier, het verkorten van de rapportagetijd, het optimaliseren van interne processen bij het UWV en het beter benutten van de eigen inbreng van de cliënt.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Tijdige uitvoering RIV-toets

Het UWV gaat de tijdigheid van de toets van het re-integratieverslag van de werkgever en werknemer (RIV) op korte termijn herstellen, zodat werknemer en werkgever optimaal in staat worden gesteld om re-integratiekansen te benutten. Een goede RIV-toets kan ook worden gebruikt voor triage, oftewel de vervolgstappen in het proces van de sociaal-medische beoordeling.

Ziekmelding vanuit WW

Het UWV herziet het interne proces voor cliënten die via de WW in de Ziektewet, en vervolgens in de WIA, terechtkomen met meer nadruk op re-integratie en baankansen tijdens de ziekteperiode.

Proactief klantcontact

Binnen het UWV is een verkenning uitgevoerd van een snellere en betere dienstverlening bij de aanvraag van een WIA-uitkering, met als gevolg minder druk op de beoordelingscapaciteit en een beperking van het aantal bezwaren. Centraal hierin staan een aantal telefonische contactmomenten om de cliënt beter te informeren over belangrijke stappen in het proces, bijvoorbeeld om uitleg te geven over de WIA-beoordeling, op het moment dat een cliënt een voorschot wil, en op het moment dat cliënten in afwachting zijn van een beoordeling, om te bespreken of iemand alvast re-integratiedienstverlening wil. Deze aanvullende maatregelen UWV WIA-beoordeling is de eerste stap om de grote achterstanden van de WIA-beoordelingen te verkleinen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Stel uw vraag hieronder

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

Recente artikelen

To search, begin typing