Bel ons: 070 891 00 00

Tijdelijke verhoging LIV Lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tijdelijke verhoging LIV Lage-inkomensvoordeel aangekondigd voor 2022 en 2023. Het LIV is onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein en is een stimuleringsregeling voor werkgevers. Vanwege de forse stijging van het minimumloon (WML) per 1 januari 2023, wordt het LIV tijdelijke verhoogd. De tijdelijk verhoging treedt met terugwerkende kracht in werking, waardoor werkgevers in 2023 een hogere tegemoetkoming zullen ontvangen over het kalenderjaar 2022.

Lees ook: Verhoging LIV 2023-2024 geschrapt

Wat is het LIV

Het LIV is een stimuleringsregeling waarmee werkgevers worden gemotiveerd om werknemers met een laag loon in dient te nemen of houden. Deze regeling heeft betrekking op een specifieke doelgroep, namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet in staat zijn om een normaal loon te verdienen. Echter ontvangen werkgevers de tegemoetkoming jaarlijks na afloop van het desbetreffende kalenderjaar. Of het LIV van toepassing is voor een werknemer, is afhankelijk van diverse factoren en voorwaarden. Lees verder.

Wijziging tegemoetkoming LIV 2022

De tegemoetkoming LIV 2022 wordt met terugwerkende kracht verhoogt van €0,49 naar €0,78 per verloond uur per werknemer. Ook wordt de maximale vergoeding eenmalig met terugwerkende kracht verhoogd van €960 naar €1.520 per werknemer per kalenderjaar. De tegemoetkoming LIV 2022 wordt uiterlijk in september 2023 uitbetaald aan werkgevers.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 20222022 (oud)2022 (nieuw)Wijziging
Vergoeding per verloond uur€0,49€0,78+ €0,29
Max. vergoeding kalenderjaar€960€1.520+ €560

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Wijziging tegemoetkoming LIV 2023

De tegemoetkoming LIV 2023 wordt verhoogt van €0,49 naar €0,63 per verloond uur per werknemer. De maximale LIV vergoeding wordt over 2023 verhoogd van €960 naar €1.242 per werknemer per kalenderjaar. Werkgevers krijgen de tegemoetkoming LIV 2023 uiterlijk in september 2024 uitbetaald.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 20232023 (oud)2023 (nieuw)Wijziging
Vergoeding per verloond uur€0,49€0,63+ €0,14
Max. vergoeding kalenderjaar€960€1.242+ €282

LET OP: De tijdelijke verhoging 2023 is geschrapt. Bekijk ook: Verhoging LIV 2023-2024 geschrapt.

Berekening tegemoetkoming Wtl

Werkgevers ontvangen jaarlijks medio maart de voorlopige berekening Wtl beschikking. Daarop staan de tegemoetkomingen per werknemer voor het Loonkostenvoordeel (LKV), Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-LIV. Tot 1 mei kunnen correcties voor de voorlopige beschikking worden doorgeven aan het UWV. Deze correcties worden vervolgens beoordeeld en doorgevoerd door het UWV. Op basis van de nieuwe gegevens wordt de definitieve berekening Wtl beschikking opgesteld. Deze beschikking ontvangen werkgevers uiterlijk 31 juli. De Belastingdienst betaald de tegemoetkoming binnen zes weken naar dagtekening van de definitieve berekening Wtl uit aan werkgevers.

Wat betekent de tijdelijke verhoging LIV Lage-inkomensvoordeel voor u als werkgever?

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stel die dan hieronder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing