Bel ons: 070 891 00 00

Wetswijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Op 1 januari 2024 treedt een wetswijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag  (WML) in werking. Het doel van deze wet is om de ongelijkheid en armoede in Nederland te verkleinen. Hiermee wordt een aanpassing gemaakt voor de verschillende tarieven op urenbasis en de hoogte van het minimumloon.

Huidige minimumloon wetgeving

Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli bekend gemaakt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in hoeveel uur een werkweek is. Een werkweek verschilt per sector. In de publicatie van de minimumlonen wordt het minimumuurloon, minimumdagloon en minimummaandloon vastgesteld. Deze bedragen worden vervolgens voor werkgevers met een werkwerk van 36 uur, 38 uur en 40 uur vastgesteld. Hierbij ontstaat echter de situatie dat een werknemer, die bij een werkgever met een 36-urige werkweek werkt, recht heeft op een lager minimumloon dan bij een werkgever met een 38- of 40-urige werkweek.

Wetwijziging uniforme minimumloon

De wetwijziging herstelt de scheve verhouding tussen de verschillende werkweken en minimumlonen. Vanaf 2024 wordt er een basis minimumuurloon, minimumdagloon en minimummaandloon vastgesteld. Hierdoor geen onderscheid meer gemaakt tussen 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek. Hiermee wordt het minimumloon voor iedereen hetzelfde en leidt meer werken ook tot meer inkomen.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Uitzondering berekening minimumloon

Het minimumloon bestaat uit de vergoeding voor het verrichten van arbeid. De onderstaande vergoedingen zijn uitgezonderd van het minimumloon:

  • Vakantiebijslagen;
  • Winstuitkeringen;
  • Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
  • Uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;
  • Vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking moet maken;
  • Transitievergoeding;
  • Uitkeringen ingevolge een spaarloonregeling;
  • Eindejaarsuitkeringen;
  • Werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon.

Boete bij onderbetaling werknemer

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Indien werknemers worden onderbetaald door een werkgever, kan de inspecteur een boete of sancties opleggen aan de werkgever. Hierbij wordt meegewogen in welke mate de werknemer is onderbetaald.

Meer weten over de wetswijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag?

Stel uw vraag hieronder

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing