Bel ons: 070 891 00 00

Werkgevers betalen jarenlang te veel werkgeverslasten

Werkgevers betalen jarenlang te veel werkgeverslasten, zonder hiervan op de hoogte te zijn. Daarnaast lopen werkgevers jaarlijks tienduizenden euro’s mis, zo blijkt uit onze Data-Analyse Loonkosten. Oorzaken zijn onder andere; loonkostenvoordelen en stimuleringsmaatregelingen die niet optimaal worden benut en te veel afgedragen premies bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Hoe kan er te veel werkgeverslasten worden betaald?

Werkgevers lopen jaarlijks tienduizenden euro’s mis, omdat er geen analyse plaatsvindt en er een verjaringstermijn van vijf jaar geldt. Dit komt mede doordat werkgevers veronderstellen dat de reguliere controle en verwerking dusdanig zijn ingericht dat er geen terugvorderingen mogelijk zijn. Een controle op het handelen van de Belastingdienst en het UWV blijven hierdoor buiten beeld en daarmee ook de onbenutte terugvorderingen. Werkgevers betalen jarenlang te veel werkgeverslasten, doordat deze kosten niet worden geanalyseerd op veranderde wet- en regelgeving.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Jaarlijks veranderende wet- en regelgeving

Het dynamische sociale zekerheidsstelsel biedt werkgevers de mogelijkheid om fiscaal interessante regelingen te benutten. Als de wet- en regelgeving met terugwerkende kracht wordt gewijzigd, dan wordt  er in de praktijk niet naar de premieafdrachten van voorgaande jaren gekeken. Dat is namelijk niet de taak van een accountant of boekhouder. Ook salarispakketten dekken dit risico niet, omdat  er op werknemersniveau moet worden gekeken. In de praktijk blijven terugvorderingen uiteindelijk onbenut en op den duur worden die misgelopen.

Stimuleringsregelingen vrij wel niet benut

Uit een onderzoek, dat namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd, is gebleken dat werkgevers de beschikbare stimuleringsregelingen niet, of niet volledig, benutten. Zo is gebleken dat het Loonkostenvoordeel (LKV) in 80% van de gevallen niet wordt benut voor werknemers terwijl dat wel zou mogen. Werkgevers lopen hierdoor jaarlijks maximaal €6.000 per werknemer mis.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Hogere werkgeverslasten door premieverhogingen

Wanneer een werknemer vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat, dan zal de werkgever later een premieverhoging opgelegd krijgen. Een premieverhoging mag maximaal twaalf jaar lang per werknemer worden opgelegd. Deze verhoging wordt door de Belastingdienst opgelegd via de Whk beschikking.

Verjaringstermijn oorzaak van mislopen terugvorderingen

De premieverhogingen worden in de praktijk niet geanalyseerd op juridische gronden en juistheid. Hierdoor betalen werkgevers jaarlijks te veel werkgeverslasten, zonder daarvan op de hoogte te zijn. Na vijf jaar treedt de verjaringstermijn in werking, waardoor te veel betaalde werkgeverslasten niet meer teruggevorderd kunnen worden.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Data-Analyse Loonkosten

Vengroot heeft voor veel werkgevers forse bedragen teruggevorderd door middel van de Data-Analyse Loonkosten. Deze analyse voeren wij op ‘no cure no pay’ basis uit, met de bedoeling om het maximale resultaat te behalen voor uw organisatie. Werkgevers lopen dus geen euro meer mis!

Benieuwd of wij voor u ook geld kunnen terugvorderen? Bel of e-mail ons voor een vrijblijvende inventarisatie, zodat wij kunnen achterhalen of ook u als werkgever in aanmerking kan komen voor terugvorderingen.

Start de analyse en voorkom dat ook u als werkgever onbenutte terugvorderingen misloopt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube

To search, begin typing