Bel ons: 070 891 00 00

Werkgeverslasten 2023

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen bekendgemaakt om enkele werkgeverslasten 2023 voor ondernemers te verlagen. Werkgevers worden ook gestimuleerd om te investeren. De verlaging van de werkgeverslasten zien kleine werkgevers terug via een lagere Aof-premie. Voor (middel)grote werkgevers wordt de Aof-premie verhoogd. Ook krijgen werkgevers een hoger budget voor de Werkkostenregeling (WKR). Hiermee wordt investeren fiscaal gestimuleerd voor zaken zoals milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Indien de Eerste en Tweede Kamer de plannen goedkeuren zullen de wijzigingen per 1 januari 2023 inwerkingtreden.

Verlaging werkgeverslasten

De verlaging van de werkgeverslasten 2023 dient als stimuleringsregeling voor ondernemers die geraakt worden door:

  • Verhoging vennootschapsbelasting (vpb);
  • Hogere lonen voor werknemers;
  • Stijgende energiekosten.

Investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt daarom extra gestimuleerd door het budget voor MIA en EIA in 2023 te verhogen.

Aof-premie en WKR

De Aof-premie wordt voor kleine werkgevers verlaagd en de vrije ruimte in de WKR wordt verder verruimd.

Aof-premie kleine werkgevers

Voor de kleine werkgevers was het Aof-premiepercentage 5,49% in 2022. Deze premie wordt verlaagd naar 5,46%. De (middel)grote werkgevers gaan een hogere premie in 2023 afdragen, namelijk 7,11% (was 7,05% in 2022).

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Werkkostenregeling (WKR) 2023

De werkkostenregeling is een stimuleringsregelingen voor werkgevers. Met de WKR kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven aan werknemers. Dat kan bijvoorbeeld voor laptops, sportabonnementen en kerstpakketten etc. De WKR moet echter binnen de vrije ruimte blijven. Wordt deze vrije ruimte overschreden dan moet daarover 80% belasting betaald worden. De vrije ruimte voor de WKR 2022 was 1,7% tot een loonsom van €400.000. Deze vrije ruimte wordt voor 2023 verhoogd naar 3,00% tot een loonsom van €400.000. Indien 8 werknemers samen €400.000 verdienen is een extra onbelaste vergoeding van € 650 per werknemer mogelijk.

EIA en MIA 2023

Het budget voor de EIA en MIA wordt per 2023 verruimd. Hiermee wil het kabinet ondernemers stimuleren om te investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dit zal naar verwachting de hogere energiekosten compenseren. Het budget voor EIA wordt per jaar met €100 miljoen verhoogd en voor de MIA is dat €50 miljoen per jaar. Een werkgever die gebruik maakt van de EIA kan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Voor de MIA kan tot 45% van de investeringskosten in mindering worden gebracht op de winst.

Werkgeverslasten: Sociale premies 2023

De sociale premies wijzigen in 2023. De nieuwe premiepercentages werknemersverzekeringen zijn inmiddels bekend. Hieronder staat een overzicht van de (voorlopige) premiepercentage voor de sociale premies 2023 weergegeven.

Overzicht sociale premies 2023

PremiesoortPremiepercentage 2022Premiepercentage 2023
WW-AWf laag2,70%2.64%
WW-AWf hoog7,70%7,64%
Gemiddelde Whk-premie1,52%1,53%
Gemiddelde WGA-premie0,84%0,87%
Gemiddelde ZW-premie0,68%0,66%
Ufo-premie0,68%0,68%
Uniforme opslag kinderopvang0,50%0,50%
Basispremie Aof6,76%6,80%
Aof-premie kleine werkgevers5,49%5,46%
Aof-premie (middel)grote werkgevers7,05%7,11%

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden pp LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!


To search, begin typing