Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minutes

Het kabinet heeft in 2020 een gedifferentieerde Aof premie aangekondigd waarbij werkgeverscategorieën zullen worden toegepast.  Deze wordt ook toegepast voor berekening van de Whk (Werkhervattingskas) premie. Het doel hiervan is om kleine werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van zieke werknemers. Hoewel de gesprekken hierover nog worden gevoerd, zijn er wel al enkele pijlers gepubliceerd. Naar verwachting zal de gedifferentieerde Aof-premie in 2022 worden ingevoerd.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Wijziging gedifferentieerde Aof-premie

De wijziging van de basispremie Aof naar een gedifferentieerde Aof-premie is bedoeld om de loonkosten  voor kleine werkgevers te verlagen. Deze verlaging wordt als een premiekorting op de gedifferentieerde Aof-premie gezien voor kleine werkgevers. De middelgrote en grote werkgevers zullen daarentegen een hogere premie gaan afdragen. Naar verwachting zal de tegemoetkoming voor kleine werkgevers 450 miljoen euro per jaar kosten, wat in rekening gebracht gaat worden bij middelgrote- en grote werkgevers. De gedifferentieerde Aof-premie zal na invoering van deze wijziging worden bepaald op basis van de grootte van de werkgever. Hiervoor worden twee werkgeverscategorieën aangehouden namelijk:

  1. Kleine werkgevers;
  2. Middelgrote werkgevers;
  3. Grote werkgevers.

Werkgeverscategorie Aof: Kleine werkgever

Voor de indeling in de werkgeverscategorie ‘kleine werkgever’ wordt gekeken naar de premieplichtige loonsom van de werkgever. Hiervoor wordt een premieloonsom grens gehanteerd. Werkgevers met een loonsom ≤25 maal het gemiddelde premieplichtig loon. Jaarlijks wordt het gemiddelde premieplichtig loon vastgesteld. De daadwerkelijke bedragen voor deze grenzen kunnen daarom nog niet worden vastgesteld.

Werkgeverscategorie Aof: Middelgrote werkgever

Middelgrote werkgevers worden in dezelfde werkgeverscategorie geplaatst voor de gedifferentieerde Aof-premie. Werkgevers met een loonsom >25 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichtig loon worden in deze categorie geplaatst. Ook hiervoor geldt dat het gemiddelde premieplichtig loon bekend moet zijn om de grenzen te kunnen bepalen.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Werkgeverscategorie Aof: Grote werkgever

Grote werkgevers worden in dezelfde werkgeverscategorie geplaatst voor de gedifferentieerde Aof-premie. Werkgevers met een loonsom >100 maal het gemiddelde premieplichtig loon worden in deze categorie geplaatst. Ook hiervoor geldt dat het gemiddelde premieplichtig loon bekend moet zijn om de grenzen te kunnen bepalen.

Voortgang gedifferentieerde Aof-premie

De gesprekken over de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie worden nog steeds gevoerd. Minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft in 2020 aan het ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk) gevraagd het wetsvoorstel tot wijziging van Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) te beoordelen en adviezen hierover te geven. Het ATR heeft berekend wat het voordeel voor kleine werkgevers zal worden met deze wijziging. De conclusie was dat een kleine werkgever met minimaal 25 werknemers maximaal €8.000 premievoordeel zou krijgen. Het oordeel van de ATR was daarom ook dat deze tegemoetkoming onvoldoende is ten opzichte van de kosten die gemaakt moeten worden met de loondoorbetalingsplicht. Het wetsvoorstel wordt daarom verder besproken om kleine werkgevers meer tegemoet te komen dan het huidige wetsvoorstel.

Gerelateerde artikelen

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing