Bel ons: 070 891 00 00

Wat is het Arbeidsongeschiktheidsfonds?

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is in 1967 tot stand gekomen als onderdeel van artikel 72 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Dit fonds is inmiddels verder uitgebreid en nu worden meer uitkeringen hieruit gefinancierd dan alleen de WAO-uitkeringen. Mensen die volledig of langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn ontvangen een uitkering die vanuit de Aof wordt […]

Lees meer

Gedifferentieerde Aof-premie

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

In 2020 heeft Minister Koolmees de gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) aangekondigd, die naar verwachting per 1 januari 2022 kan worden ingevoerd.  De gedifferentieerde Aof-premie heeft als doel kleine werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van zieke werknemers. Deze premie differentiatie vervangt de basispremie Aof. Waarom gedifferentieerde Aof-premie Wanneer een kleine werkgever te maken krijgt met […]

Lees meer

Werkgeverscategorieën gedifferentieerde Aof-premie

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Het kabinet heeft in 2020 een gedifferentieerde Aof premie aangekondigd waarbij werkgeverscategorieën zullen worden toegepast.  Deze wordt ook toegepast voor berekening van de Whk (Werkhervattingskas) premie. Het doel hiervan is om kleine werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van zieke werknemers. Op dit moment zijn de gesprekken nog gaande, er zijn al wel enkele […]

Lees meer
To search, begin typing