Bel ons: 070 891 00 00

Werknemersverzekeringen

Premie werknemersverzekeringen

De premie voor werknemersverzekeringen worden door werkgevers en werknemers afgedragen als onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel. Hiermee zijn werknemers in loondienst verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte. Welke werknemersverzekeringen zijn er? De soorten werknemersverzekeringen zijn in de afgelopen jaren veranderd. Dit zijn de actuele sociale verzekeringen, waarvoor werkgevers premies afdragen: AOW (Algemene Ouderdomsfonds); Anw (Nabestaandenfonds); […]

Lees meer

Premiepercentage werknemersverzekeringen 2022

Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen wijzigingen in 2022. De premiepercentages van WW-AWf hoog en WW-AWf laag dalen. Het gemiddelde Whk (Werkhervattingskas) premiepercentage stijgt. De premiepercentages Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid) en Uniforme opslag kinderopvang blijven gelijk. Verder wordt de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) gedifferentieerd. Dit betekent dat voor (middel)grote werkgevers de Aof-premie stijgt en voor kleine werkgevers daalt. Hieronder […]

Lees meer

Premiepercentage werknemersverzekeringen 2021

Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen zijn in 2021 gewijzigd. De premiepercentages van WW-AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds) hoog en WW-AWf laag zijn gedaald, het gemiddelde Whk (Werkhervattingskas) premiepercentage is gedaald, de premiepercentages Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid) en Uniforme opslag kinderopvang zijn gelijk gebleven en het percentage Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) is gestegen. Hieronder staat een overzicht van de premiepercentages werknemersverzekeringen […]

Lees meer

Premiepercentage werknemersverzekeringen 2020

Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen zijn in 2020 gewijzigd. Het sectorfonds is per 1 januari afgeschaft en is samengevoegd met de AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds). Voor deze premie wordt nu het percentage WW-AWf hoog en WW-AWf laag gehanteerd. De premiepercentages gemiddelde Whk (Werkhervattingskas) en Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) zijn gestegen, het percentage Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid) is gedaald en […]

Lees meer

Premiepercentage werknemersverzekeringen 2019

Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen zijn in 2019 gewijzigd. De premiepercentages van de gemiddelde Whk (Werkhervattingskas) en het sectorfonds zijn gedaald. De percentages Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds) en Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) zijn gestegen en de percentages Ufo-premie en Uniforme opslag kinderopvang zijn gelijk gebleven. Hieronder staat een overzicht van de premiepercentages werknemersverzekeringen voor het jaar 2019. Awf-premie 2019 Het […]

Lees meer

Premiepercentage werknemersverzekeringen 2018

Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen zijn in 2018 gewijzigd. De premiepercentages van de gemiddelde Whk (Werkhervattingskas) en de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) zijn gedaald. De premiepercentages  van het Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds) en het sectorfonds zijn gestegen. De premiepercentages Ufo-premie en Uniforme opslag kinderopvang zijn gelijk gebleven. Hieronder staat een overzicht van de premiepercentages werknemersverzekeringen voor het jaar 2018. Awf-premie […]

Lees meer

Premiepercentage werknemersverzekeringen 2017

Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen zijn in 2017 gewijzigd. Het premiepercentage voor het sectorfonds is gedaald. De percentages van het Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds), de Whk (Werkhervattingskas) en de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) zijn gestegen. De premiepercentages van de Ufo-premie en Uniforme opslag kinderopvang zijn gelijk gebleven. Hieronder staat een overzicht van de premiepercentages werknemersverzekeringen voor het jaar 2017. Awf-premie […]

Lees meer

Premiepercentage werknemersverzekeringen 2016

Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen zijn in 2016 gewijzigd. De gemiddelde premiepercentages van de Whk (Werkhervattingskas) en het sectorfonds zijn gedaald. De percentages Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds) en Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) zijn gestegen. De Ufo-premie en Uniforme opslag kinderopvang zijn gelijk gebleven. Hieronder staat een overzicht van de premiepercentages werknemersverzekeringen voor het jaar 2016. Awf-premie 2016 Het Algemeen Werkloosheidsfonds […]

Lees meer
To search, begin typing