Bel ons: 070 891 00 00

Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel oftewel LKV is vanuit de Wet tegemoetkomingen loondomein tot stand gekomen. Het LKV is per januari 2018 ingevoerd en is de vervanger van de premiekortingen voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapten. Deze regeling bevorderd het indiensttredingsproces van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor werkgevers een tegemoetkoming ontvangen. Hoe het loonkostenvoordeel werkt? En […]

Lees meer

LKV banenafspraak wijziging

Loonkostenvoordeel (LKV)

Minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 6 juli 2020 een brief naar de tweede kamer verstuurd, waarin de afschaffing van het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel) in 2024 en de wijziging van LKV banenafspraak zijn aangekaart. De wijziging van LKV banenafspraak heeft als doel de Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) structureel effectiever te maken. De […]

Lees meer

Doelgroepregister

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het doelgroepregister is een register waarin mensen staan opgenomen die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking door een handicap of ziekte. Het UWV is verantwoordelijk voor het beheer van het doelgroepregister. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid monitort de voortgang van de doelstelling van de banenafspraak. Banenafspraak […]

Lees meer

Doelgroepverklaring LKV

Loonkostenvoordeel (LKV)

Om het loonkostenvoordeel te kunnen toepassen hebben werkgevers een doelgroepverklaring LKV nodig. Werkgevers moeten tijdig de deze verklaring aanvragen om aanspraak te kunnen maken op tegemoetkomingen voor bepaalde werknemers. Wat is een doelgroepverklaring en hoe kan die worden aangevraagd? Hieronder staan de belangrijkste punten. Wat is een doelgroepverklaring? Een doelgroepverklaring is een verklaring van het […]

Lees meer

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring

Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor het aanvragen van een doelgroepverklaring geldt een wettelijke aanvraagtermijn van drie maanden. Deze aanvraagtermijn vloeit voort uit de Wet tegemoetkoming loondomein en wordt door het UWV gehandhaafd. De doelgroepverklaring is een vereist document voor werkgevers om het loonkostenvoordeel te mogen toepassen. Wat is een doelgroepverklaring LKV? Een doelgroepverklaring LKV is een verklaring van het […]

Lees meer

Doelgroepen LKV

Loonkostenvoordeel (LKV)

De doelgroepen die volgens de Wet tegemoetkoming loondomein onder het LKV (Loonkostenvoordeel) vallen zijn: ouderen, arbeidsgehandicapten, herplaatsing arbeidsgehandicapten en doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Werkgevers worden gestimuleerd om deze doelgroepen in dient te nemen door tegemoetkomingen voor de loonkosten te bieden. Doelgroepen voor het loonkostenvoordeel (LKV) Het loonkostenvoordeel geldt voor vier specifieke doelgroepen. Hieronder staan deze […]

Lees meer

Hoogte LKV

Loonkostenvoordeel (LKV)

De hoogte van de LKV (loonkostenvoordeel) vergoedingen wordt jaarlijks vastgesteld door de ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Op Prinsjesdag worden de nieuwe LKV vergoedingen gepresenteerd in de Miljoenennota. De hoogte van de LKV vergoedingen staan hieronder in een overzicht per jaar aangegeven. Daarnaast staat het maximumbedrag per jaar en het maximum aantal jaren dat […]

Lees meer
To search, begin typing