Bel ons: 070 891 00 00

Intrekking BIK-regeling en korting op Awf-premie

Geschatte leestijd: 2 minuten

Op 28 mei heeft Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst een brief verstuurt naar de Eerste en Tweede Kamer over het intrekken van de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) en invoering van een korting op de Awf-premie. De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt.

BIK (Baangerelateerde Investeringskorting)

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet de invoering van de BIK regeling voor werkgevers afgekondigd. De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Werkgevers moeten de investeringsbeslissing hebben genomen op of na 1 oktober 2020. De laatste betaling voor de investering moet in 2021 of 2022 zijn gedaan. Daarnaast geldt dat het bedrijfsmiddel binnen zes maanden nadat het volledig is betaald, in gebruik moet zijn genomen. De investeringen mogen in mindering worden gebracht met de loonheffingen. Deze tijdelijke regeling is bedoeld om de investeringen in Nederland te stimuleren en de werkgeverskosten te verlagen.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Berekening BIK

De regeling wordt grotendeels uitgevoerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Om voor de afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet de werkgever een BIK-verklaring aanvragen bij RVO. RVO beoordeelt de aanvraag en geeft een BIK-verklaring af. In de BIK-verklaring is het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering opgenomen en het kalenderjaar waarop de BIK-verklaring betrekking heeft. Een aanvraag voor de BIK kan maximaal vier keer per jaar worden ingediend, maar niet meer dan één aanvraag per kwartaal. Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. RVO berekent het bedrag van de afdrachtvermindering. De afdrachtvermindering bedraagt voor 2021 3,9% voor investeringen tot en met € 5.000.000 en 1,8% voor het meerdere.

Korting op Awf-premie 2021

Het kabinet wil, werkgever tegemoetkomen voor de intrekking van de BIK-regeling door een korting op de Awf-premie in 2021 te geven. Deze plannen worden besproken en het besluit moet nog worden genomen. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de Awf-premie verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing