Bel ons: 070 891 00 00

30% herzieningssituatie WW-premie 2021

Geschatte leestijd: 2 minuten

De 30% herzieningssituatie voor het toepassen van de lage WW-premie is voor het jaar 2021 opgeheven. In 2020 werd hetzelfde besluit ook al genomen. Werkgevers hoeven hierdoor de toepassing van de lage WW-premie niet te herzien, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan omtrent overwerken. Werkgevers betaalden in 2020 de lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hadden overgewerkt. Deze aanpassing blijft ook in 2021 gelden voor alle werkgevers.

Hoge en lage WW-premie 2021

De WW-AWf is sinds 1 januari 2020 van kracht met invoering van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans). Deze premie is een samenvoeging van de uniforme AWf-premie en de sectorpremie (Sectorfonds). Werkgevers betalen een hoge- of lage WW-premie. De vaststelling van de premie wordt vastgesteld op basis van het soort dienstverband. Voor werknemers met overeenkomsten voor onbepaalde tijd mag het lage WW-percentage worden toegepast. Voor overeenkomsten voor bepaalde tijd moet het hoge WW-percentage worden toegepast. Voor de toepassing van de lage WW-premie moet rekening worden gehouden met de 30% herzieningssituatie.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Voorwaarden 30% herzieningssituatie

Het is verplicht om als werkgever de lage WW-premie te herzien, als er niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van een lage WW-premie. Er zijn twee situaties waarin een werkgever vooralsnog de hoge WW-premie moet betalen:

  • de werkgever betaalt de werknemer meer uren dan in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen; en
  • het verschil met de verloonde uren meer dan 30% is. 

Overwerken in coronacrisis

In sommige sectoren heeft gedurende de coronacrisis veel overwerk plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Het herzien van een lage WW-premie bij overwerk kan nadelige gevolgen hebben. Daarom hoeven werkgevers over het jaar 2020 en 2021 niet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij overwerk. Deze regeling geldt voor alle sectoren.

Wanneer geldt de herziening lage WW-premie weer?

Naar verwachting zullen werkgevers per 1 januari 2022 weer de 30% herzieningssituatie moeten toepassen. Overigens heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2020 aangegeven dat twee nieuwe herzieningssituaties in de toekomst worden ingevoerd.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube

To search, begin typing