Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 5 minuten

Werkgevers worden qua grootte in een werkgeverscategorie ingedeeld, die bepalend is voor de premie afdrachten van de werknemersverzekeringen. Deze indeling wordt bepaald op basis van het gemiddeld premieplichtig loon. Jaarlijks wordt het gemiddeld premieplichtig loon vastgesteld. Wat de gemiddelden per jaar zijn en wat deze indeling betekent? Lees hier de belangrijkste punten.

Wat zijn werkgeverscategorieën?

Werkgeverscategorieën zijn categorieën die de grootte van een werkgever weergeeft. Jaarlijks worden de nieuwe grenzen voor de werkgeverscategorieën op Prinsjesdag in het Belastingplan gepubliceerd. De werkgeverscategorieën worden bepaald op basis van het gemiddeld premieplichtig loon in Nederland van twee gelden. Deze indeling is bepalend voor de hoogte van de premie afdrachten voor werkgevers. Werkgevers kunnen als kleine, middelgrote of grote werkgever worden ingedeeld.

Stop met teveel betalen, voorkom Whk-premie verhoging!

LEES VERDER

Kleine werkgever

Werkgevers werden tot en met 2021 als kleine werkgever ingedeeld, wanneer het premieloon ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtige loonsom is.

Middelgrote werkgever

Werkgevers werden tot en met 2021 als middelgrote werkgever ingedeeld, wanneer het premieloon >10 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichting loon is.

Grote werkgever

Grote werkgevers hebben een premieplichtige loonsom >100 maal het gemiddelde premieplichting loon.

Wijziging premieloonsom per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt een wijziging doorgevoerd voor de premieloonsom grenzen. De grens voor kleine werkgevers veranderd van ≤ 10 naar ≤ 25 maal het gemiddelde premieplichtige loonsom voor kleine werkgevers. Hierdoor neemt het aantal kleine werkgevers toe vanaf 2022. Tegelijkertijd wordt de ondergrens voor middelgrote werkgevers verhoogd van >10 naar >25 maal het gemiddelde premieplichtige loonsom. De grens voor grote werkgevers blijft onveranderd op >100 maal het gemiddelde premieplichting loon.

Premieplichtig loon

Het premieplichtig loon ook wel premieloon genoemd, is de loonsom van een werkgever waarover premie werknemersverzekeringen moet worden afgedragen als onderdeel van het sociale zekerheidsstelstel.

Whitepaper: Besparen op loonbelasting loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gemiddelde premieplichtige loonsom

Het gemiddelde premieplichtige loonsom wordt jaarlijkse vastgesteld. De grenzen voor het gemiddelde premieplichtige loonsom wordt op Prinsjesdag gepubliceerd. Werkgevers ontvangen uiterlijk begin december de Whk beschikking waarop de werkgeverscategorie indeling staat vermeld voor het daaropvolgend jaar. Het gemiddelde premieplichtige loonsom is bepalend voor de hoogte van het gedifferentieerde Whk-premiepercentage en vanaf 2022 het gedifferentieerde Aof-premiepercentage.

Overzicht gemiddeld premieloon

JaarBedrag
2024€37.700
2023€36.200
2022€35.300
2021€34.600
2020€33.700
2019€33.100
2018€32.800
2017€32.200
2016€31.900

Premieloon grenzen 2024

Het gemiddeld premieloon voor 2024 is vastgesteld op €37.700. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2021. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2024 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2023

Het gemiddeld premieloon voor 2023 is vastgesteld op €36.200. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2021. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2023 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2022

Het gemiddeld premieloon voor 2022 is vastgesteld op €35.300. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2020. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2022 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2021

Het gemiddeld premieloon voor 2021 is vastgesteld op €34.600. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2019. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2021 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2020

Het gemiddeld premieloon voor 2020 is vastgesteld op €33.700. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2018. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2020 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2019

Het gemiddeld premieloon voor 2019 is vastgesteld op €33.100. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2017. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2019 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2018

Het gemiddeld premieloon voor 2018 is vastgesteld op €32.800. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2016. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2018 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2017

Het gemiddeld premieloon voor 2017 is vastgesteld op €32.200. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2015. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2017 per werkgeverscategorie.

Premieloon grenzen 2016

Het gemiddeld premieloon voor 2016 is vastgesteld op €31.900. Dit gemiddelde is bepaald op basis van de gegevens uit het jaar 2014. Lees hier premieloon grenzen voor het jaar 2016 per werkgeverscategorie.

Wat betekent indeling kleine tot grote werkgever?

De indeling in een werkgeverscategorie is voor de kleine, middelgrote en grote werkgevers bepalend voor de hoogte van een aantal premies werknemersverzekeringen. Voor de gedifferentieerde premie Whk moeten werkgevers meer premie afdragen naar mate ze groter worden. Vanaf 2022 wordt de basispremie Aof ook gedifferentieerd, waardoor werkgevers op een soortgelijke wijze als de werkhervattingskas premie gaan afdragen. Naast de werkgeverscategorie indeling is de sectorindeling mede bepalend voor de hoogte van de premies die moeten worden afgedragen. De werkgeverscategorie is bepalend voor hoe de af te dragen premie wordt berekend en de sectorindeling is bepalend voor de percentages die worden gebruikt in de berekening.

Vul je gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heb je ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing