Bel ons: 070 891 00 00

De voorlopige berekening Wtl beschikking

Geschatte leestijd: 3 minuten

Werkgevers hebben inmiddels de voorlopige berekening Wtl beschikking ontvangen van de Belastingdienst. Wat staat er op een Wtl beschikking en wat zijn de aandachtspunten bij een controle? De belangrijkste punten staan hieronder.

Wat is Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein)?

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) is in december 2015 in de Eerste Kamer aangenomen. Sinds 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkoming loondomein van kracht. Deze wet voorziet werkgevers van tegemoetkomingen wanneer specifieke doelgroepen in dienst worden genomen. Met de invoering van deze wet zijn de premiekortingen komen te vervallen per 1 januari 2018. De Wtl tegemoetkomingen bestaan uit de volgende drie onderdelen:

Doelgroepen Wtl

Het doel van de Wtl is om werknemers met een kwetsbare positie in de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Wanneer een werknemer vanuit een bepaalde uitkeringssituatie in dienst treedt dan zou de werkgever aanspraak kunnen maken op tegemoetkomingen voor de onderstaande doelgroepen, indien voldaan wordt aan de voorwaarden:

 • Loonkostenvoordeel (LKV)
  • oudere werknemer (56 jaar of ouder);
  • arbeidsgehandicapte werknemer;
  • doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmering;
  • herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer;
 • Lage-inkomstenvoordeel (LIV);
  • werknemers met een gemiddeld uurloon tussen €10,29 tot en met €12,87 (2020);
 • Jeugd-LIV
  • werknemers van 18 jaar, 19 jaar of 20 jaar met een lager gemiddeld uurloon resp. €6,93, €9,24 en €10,29 (2020);

Toepassing Wtl

Werkgevers kunnen middels de loonaangifte een verzoek doen voor de tegemoetkomingen. De hoogte van de daadwerkelijke tegemoetkomingen worden bepaald op basis van het soort contract en het aantal uur dat de werknemer werkt. De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming in het daaropvolgend jaar van het jaar ervoor.

Voorbeeld: De Wtl vergoedingen over het jaar 2020 worden in 2021 uitbetaald.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Wat is een Wtl beschikking?

De Wtl beschikking is een specificatie waarin de tegemoetkomingen per onderdeel en per werknemer staan vermeld. De definitieve Wtl beschikking wordt uiterlijk 31 juli verstuurd door de Belastingdienst en de tegemoetkomingen worden binnen 6 weken uitbetaald.

Voorlopige berekening Wtl beschikking

Werkgevers ontvangen jaarlijks in maart de voorlopige Wtl beschikking. Hierin staan de specificaties van de voorlopige Wtl berekening. Mocht deze berekening niet kloppen, dan kunnen de aangiften tot en met 1 mei worden gewijzigd. Voorbeeld Wtl beschikking.

De belastinginspecteur

De Belastingdienst mag eens in de vijf jaar langskomen voor een controle. De bevoegdheid van de belastinginspecteur tot herziening vervalt vijf jaar na de dagtekening.

Bestuurlijke boete

Op het moment dat de belastinginspecteur concludeert dat de werkgever ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op Wtl tegemoetkomingen, kan een boete worden opgelegd. Dit vormt dan een verzuim waarvoor de inspecteur een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1.319 per verzoek per jaar kan opleggen. De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt na verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarop het tegemoetkomingen betrekking heeft.

Aandachtspunten controle voorlopige berekening Wtl beschikking

Na ontvangst van de voorlopige Wtl beschikking moeten enkele zaken goed worden gecontroleerd op juistheid:

 • werknemers op de specificaties;
 • aantal verloonde uren;
 • gemiddeld uurloon;
 • vergoedingen per werknemer;
 • Optimalisatie tegemoetkomingen.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie PreVenTool

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, FacebookInstagram, Twitter en YouTube

To search, begin typing