Bel ons: 070 891 00 00

Voorlopige Wtl beschikking 2021 uitbetaling in 2022

Geschatte leestijd: 3 minuten

De Belastingdienst heeft inmiddels de voorlopige berekening Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) beschikking 2021 naar alle werkgevers verzonden. Op de Wtl beschikking 2021 staan de Wtl tegemoetkomingen, die werkgevers in 2022 uitbetaald krijgen voor werknemers die in 2021 zijn verloond. Werkgevers ontvangen eerst de voorlopige berekening Wtl beschikking. Vervolgens kunnen eventuele bezwaren tot 1 mei worden ingediend. Hierna beoordeelt het UWV de bezwaren en verstuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening Wtl beschikking. De definitieve Wtl tegemoetkomingen worden uiterlijk begin september uitbetaald door de Belastingdienst.

Wtl beschikking 2021

De Wtl beschikking 2021 is een specificatie, waarin de tegemoetkomingen per onderdeel en per werknemer staan vermeld. De Wtl vergoedingen worden altijd achteraf uitbetaald aan werkgevers. Op de Wtl beschikking 2021 staan dus de tegemoetkomingen over het jaar 2021 die in 2022 worden uitbetaald.

Tegemoetkomingen Wtl 2021

Het doel van de Wtl is om werknemers met een kwetsbare positie in de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De tegemoetkomingen voor deze doelgroepen zijn het LKV, LIV en jeugd-LIV. Hieronder staan de tegemoetkomingen die voor het jaar 2021 van toepassing zijn.

Loonkostenvoordeel (LKV) 2021

LKVBedrag per verloond uurMax. LKVMax. aantal jaren toepassing LKV
oudere werknemer€3.05€6.0003
arbeidsgehandicapte werknemer€3.05€6.0003
doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmering€1.01€2.0003
herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer€3.05€6.0001

Bekijk specificaties doelgroepen LKV.

Lage-inkomstenvoordeel (LIV) 2021

Voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen de onderstaande ondergrens en bovengrens ontvangen werkgevers het lage-inkomensvoordeel over het jaar 2021;

Gemiddeld uurloon in 2021LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werknemer per jaar
€10,48 tot en met €13,12€0.49€960
Percentage van het wettelijk minimum‑uurloon plus 8% vakantietoeslagUurloon-bedrag
100%€10.48
125%€13.12

Indien de werknemer minder dan €10.48 of meer dan €13.12 verdient, dan heeft de werkgever geen recht op het LIV. Voor jongere werknemers zou het jeugd-LIV eventueel van toepassing kunnen zijn, indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Bekijk specificaties doelgroep LIV.

Jeugd-LIV 2021

Het jeugd-LIV geldt voor werknemers van 18 jaar, 19 jaar of 20 jaar met een gemiddeld uurloon dat binnen de onderstaande bandbreedtes valt.

Leeftijd bereikt op 31-12-2020OndergrensBovengrens
20 jaar€8.43€10.48
19 jaar€6.32€9.38
18 jaar€5.27€7.04

Bekijk specificaties doelgroep LIV.

Gemiddeld uurloon

Het gemiddeld uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. Het jaarloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat de werkgever in een kalenderjaar betaalt aan een werknemer, die (nog) in dienst is en die verzekerd is voor 1 of meer werknemersverzekeringen.

Aandachtspunten voorlopige berekening Wtl beschikking 2021

Na ontvangst van de voorlopige Wtl beschikking moeten enkele zaken goed worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid:

  • werknemers op de specificaties;
  • doelgroepverklaring LKV in administratie aanwezig;
  • aantal verloonde uren;
  • gemiddeld uurloon;
  • vergoedingen per werknemer;
  • Optimalisatie tegemoetkomingen.

Wtl-check

Met de Wtl-check worden de berekeningen in de Wtl beschikking onderzocht en eventueel bezwaar gemaakt. De voorlopige Wtl beschikking 2021 uitbetaling in 2022. Niet zeker of de voorlopige berekening Wtl beschikking 2021 juist is? Bezwaren op de Wtl beschikking kunnen tot 1 mei 2022 worden gemaakt. Wellicht dat de Wtl-check van Vengroot voor u als werkgever voordelen kan opleveren.

Gerelateerde artikelen

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing