Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minuten

De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van welke WGA-uitkering wordt toegewezen. De hoogte van de WGA-uitkering is ook afhankelijk van de mate van arbeidsgeschiktheid. Hiervoor zijn drie soorten WGA-uitkering:

  • loongerelateerde uitkering WGA
  • loonaanvullingsuitkering WGA
  • vervolguitkering WGA

Het UVW verstuurt een brief  naar de werknemer met de beslissing over de WGA-uitkering, waarin staat welke WGA-uitkering wordt toegewezen. Hoe hoog de WGA-uitkering wordt is afhankelijk van of de werknemer werkt of niet. Indien de werknemer werkt wordt de WGA-uitkering lager, maar het totale inkomen ligt altijd hoger. Hoe meer verdiend wordt vanuit loon uit arbeid, hoe hoger het totale inkomen wordt. Dit dient als stimuleringsmaatregel om mensen sneller volledig op de arbeidsmarkt te laten re-integreren.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Loongerelateerde WGA-uitkering

In de eerste periode van ziekte krijgt een werknemer een loongerelateerde WGA-uitkering. Dit is een tijdelijke uitkering die gebaseerd is op het loon (voor ziekmelding, het arbeidsverleden en het loon dat de werknemer nu verdient). Na deze periode stopt de loongerelateerde uitkering. Dan krijgt de werknemer een WGA loonaanvullingsuitkering of een WGA vervolguitkering. De volgende eisen worden gesteld voor de toekenning van een loongerelateerde WGA-uitkering:

  • De werknemer kan minder dan 65% van het laatst verdiende loon verdienen.
  • Er is geen sprake van volledige arbeidsongeschiktheid of een kleine kans op herstel.
  • De werknemer heeft in de 36 weken voor de ziektedag  minimaal 26 weken gewerkt. Dit wordt de wekeneis genoemd.

Hoogte loongerelateerde WGA-uitkering

De berekening van de loongerelateerde WGA-uitkering wordt gebaseerd op het WIA-maandloon. Indien de werknemer niet werkt is de hoogte van deze uitkering in de eerste twee maanden 75% van het WIA-maandloon. Vanaf de derde maand wordt de uitkering 70% van het WIA-maandloon.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Loonaanvullingsuitkering WGA

Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering kan een loonaanvullingsuitkering worden toegewezen. Een loonaanvullingsuitkering  is meestal lager dan een loongerelateerde WGA-uitkering. De eisen hiervoor zijn:

  • De looptijd van de loongerelateerde WGA-uitkering is verstreken.
  • De werknemer verdient minstens 50% van het loon (inkomenseis) dat volgens de arbeidsdeskundige verdiend zou kunnen worden. Dit wordt het restverdiencapaciteit genoemd. De inkomenseis is niet van toepassing voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn, maar de kans op herstel groot is.

Hoogte loonaanvullingsuitkering WGA

Voor werknemers die tussen de 50 en 100% verdienen van wat volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen worden verdiend geldt: de WGA-uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min het bedrag wat u nog kunt verdienen volgens de arbeidsdeskundige

Voor werknemers die 100% verdienen van wat volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen worden verdiend geldt: de WGA-uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min het bedrag dat nu wordt verdiend.

Vervolguitkering WGA

Een werknemer die ná de loongerelateerde WGA-uitkering minder verdiend dan de Loonaanvullingsuitkering WGA, loon voor ziekmelding, kan een vervolguitkering WGA ontvangen. Deze uitkering is meestal lager dan de loonaanvullingsuitkering WGA-uitkering. De hoogte van de vervolguitkering wordt bepaald op basis van een percentage van het minimumloon. Hiervoor wordt gekeken naar het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Hoogte vervolguitkering WGA

Hieronder staat de actuele staffel:

ArbeidsongeschiktheidspercentageHoogte vervolguitkering WGA
35% – 45%28% van het minimumloon
45% – 55%35% van het minimumloon
55% – 65%42% van het minimumloon
65% – 80%50,75% van het minimumloon

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing