Bel ons: 070 891 00 00

WGA-uitkering

WGA

De WGA-uitkering is bedoeld voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WGA-uitkeringen worden deels vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfond (Aof) en deels vanuit de Werkhervattingskas gefinancierd. Wanneer een werknemer tijdelijk niet, of niet volledig kan werken, […]

Lees meer

Sectorale premiepercentages WGA

WGA

Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectoraal premiepercentage WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van het premiepercentage. De sectorale premiepercentages WGA voor 2021 en 2022,2023 en 2024 staan hieronder. Overzicht Sectorale premiepercentages […]

Lees meer

Hoogte WGA-uitkeringen

WGA

De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van welke WGA-uitkering wordt toegewezen. De hoogte van de WGA-uitkering is ook afhankelijk van de mate van arbeidsgeschiktheid. Hiervoor zijn drie soorten WGA-uitkering: Het UVW verstuurt een brief naar de werknemer met de beslissing over de WGA-uitkering, waarin staat welke WGA-uitkering wordt toegewezen. Hoe hoog de WGA-uitkering wordt […]

Lees meer

WGA herbeoordeling

WGA

Een WGA herbeoordeling is een rapport waarin wordt beoordeeld of er veranderingen zijn met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Hieruit kunnen eventuele veranderingen voor de uitkering van de werknemer voortvloeien. De WGA herbeoordeling wordt door het UWV uitgevoerd. Het UWV beoordeelt per werknemer de mogelijkheden die er zijn voor werkhervatting. Waarom een WGA […]

Lees meer
To search, begin typing