Bel ons: 070 891 00 00

Wat is een Whk beschikking

Werkhervattingskas

Werkgevers ontvangen jaarlijks eind november begin december de Whk (Werkhervattingskas) beschikking voor het daaropvolgend jaar, maar wat is een Whk beschikking? De Whk beschikking wordt door de Belastingdienst opgesteld met de gegevens van twee jaar geleden. Een Whk beschikking voor bijvoorbeeld het jaar 2021 wordt opgesteld met de gegevens uit het jaar 2019. Welke gegevens […]

Lees meer

Premie Whk 2022

Werkhervattingskas

De premie Whk (Werkhervattingskas) voor het jaar 2022 bevat enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. De premieloongrenzen zijn aangepast evenals de sectorale premiepercentages voor de WGA- en ZW-premie. Met deze wijzigingen worden kleine werkgevers tegemoet gekomen en de lasten verlicht. Grote werkgevers gaan daarentegen een hogere premie Whk afdragen in 2022. Werkhervattingskas 2022 De […]

Lees meer

Sectorale premiepercentages WGA en ZW 2020 en 2021

Werkhervattingskas

Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage WGA en ZW af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van de premiepercentages. De sectorale premiepercentages voor de WGA en ZW voor 2020 en 2021 staan hieronder. Overzicht sectorale […]

Lees meer

Sectorale premiepercentages WGA en ZW 2021 en 2022

Werkhervattingskas

Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage WGA en ZW af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van de premiepercentages. De sectorale premiepercentages voor de WGA en ZW voor 2021 en 2022 staan hieronder. Overzicht sectorale […]

Lees meer

Werkgeverscategorieën

Werkhervattingskas

Werkgevers worden qua grootte in een werkgeverscategorie ingedeeld, die bepalend is voor de premie afdrachten van de werknemersverzekeringen. Deze indeling wordt bepaald op basis van het gemiddeld premieplichtig loon. Jaarlijks wordt het gemiddeld premieplichtig loon vastgesteld. Wat de gemiddelden per jaar zijn en wat deze indeling betekent? Lees hier de belangrijkste punten. Wat zijn werkgeverscategorieën? […]

Lees meer

Premieloongrenzen 2022

Werkhervattingskas

De premieloongrenzen voor het jaar 2022 zijn bepaald op basis van de informatie uit het refertejaar 2020. Hierbij is gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loonsom in Nederland voor het jaar 2020. Deze grenzen worden per 2022 anders berekend ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor zullen meer werkgevers louter een sectorale WGA-premie en ZW-premie afdragen. Hieronder […]

Lees meer

Premieloongrenzen 2021

Werkhervattingskas

De premieloongrenzen voor het jaar 2021 zijn bepaald op basis van de informatie uit het refertejaar 2019. Hierbij is gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loonsom in Nederland voor het jaar 2019. Hieronder staan de premieloongrenzen per werkgeverscategorie voor het jaar 2021. Kleine werkgever premieloongrens 2021 Werkgevers met een premieplichtig loonsom ≤10 maal het gemiddelde premieplichting […]

Lees meer

Premieloongrenzen 2020

Werkhervattingskas

De premieloongrenzen voor het jaar 2020 zijn bepaald op basis van de informatie uit het refertejaar 2018. Hierbij is gekeken naar het gemiddeld premieplichtig loonsom in Nederland voor het jaar 2018. Hieronder staat de premieloongrenzen per werkgeverscategorie voor het jaar 2020. Kleine werkgever premieloongrens 2020 Werkgevers met een premieplichtig loonsom ≤10 maal het gemiddelde premieplichting […]

Lees meer

Premieloongrenzen 2019

Werkhervattingskas

De premieloongrenzen voor het jaar 2019 zijn bepaald op basis van de informatie uit het refertejaar 2017. Hierbij is gekeken naar het gemiddeld premieplichtig loonsom in Nederland voor het jaar 2017. Hieronder staat de premieloongrenzen per werkgeverscategorie voor het jaar 2019. Kleine werkgevers premieloongrens 2019 Werkgevers met een premieplichtig loonsom ≤10 maal het gemiddelde premieplichting […]

Lees meer
To search, begin typing