Bel ons: 070 891 00 00

Wet arbeidsmarkt in balans

WW-AWf

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is sinds 1 januari 2020 van kracht. De WAB is opgenomen in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Met de invoering van de WAB zijn de sectorpremie en uniforme AWf-premie komen te vervallen en vervangen door premiedifferentiatie WW. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een hoge WW-AWf-premie en een […]

Lees meer

WW-AWf

WW-AWf

De WW-AWf staat voor Werkloosheidswet en Algemeen Werkloosheidsfonds. Dit is een premie die werkgevers afdragen als onderdeel van de werknemersverzekeringen. Deze verzekering is met de invoering van de WAB sinds 1 januari 2020 van kracht en is een samenvoeging van de sectorpremie en de uniforme AWf-premie. Werkgevers dragen nu een hoge of lage WW-AWf-premie af. […]

Lees meer

WW-AWf vast en flexibel contract

WW-AWf

Als een werknemer een vast contract voor onbepaalde tijd of een flexibel contract heeft, dan is dat bepalend voor de hoogte van de WW-AWf-premie. Werkgevers dragen een hoge WW-AWf-premie af bij flexibele contracten en een lage WW-AWf-premie voor vaste contracten voor onbepaalde tijd. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor zowel vaste contracten voor onbepaalde […]

Lees meer

WW-AWf premiepercentages

WW-AWf

De WW-AWf premiepercentages zijn voor werkgevers in elke sector gelijk, echter wordt er een onderscheid gemaakt tussen vaste contracten voor onbepaalde tijd en flexibele contracten. Het contact van een werknemer is dus bepalend voor de hoogte van de WW-AWf-premie die een werkgever moet afdragen aan de Belastingdienst. Hierbij wordt een hoge en lage WW-AWf-premie toegepast, […]

Lees meer

Lage WW-premie herzien

WW-AWf

Werkgevers zijn verplicht om de lage WW-premie te herzien, indien de voorwaarden voor de toepassing van een lage WW-premie niet (meer) worden voldaan. Deze regel is sinds 1 januari 2020 van kracht met de invoering van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans). De lage WW-premie mag worden toegepast voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben […]

Lees meer

Transitievergoeding

WW-AWf

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag. Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op transitievergoeding bij ontslag als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 is de berekeningsmethode voor de transitievergoeding aangepast. Deze vergoeding wordt […]

Lees meer
To search, begin typing