Bel ons: 070 891 00 00

Inloggen eHerkenning op het werkgeversportaal

Geschatte leestijd: 9 minuten

Inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal. Over enkele weken (1 november 2019) kunt u alleen nog inloggen met niveau 3 bij het UWV werkgeversportaal. Start nu de aanvraag. Het aanvragen en inregelen kost namelijk tijd. Zonder eHerkenning kunt u geen ziekmeldingen meer doen, documenten inzien of ontslag aanvragen voor uw werknemers.

 1. Wat is eHerkenning

Als u gebruik wilt maken van het werkgeversportaal, dan heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online zaken te regelen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: u heeft straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Veilig inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal

Op het werkgeversportaal worden de gezondheids-, persoons- en inkomensgegevens van werknemers verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven welke eisen gelden voor het verwerken van dit soort informatie. Met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3 is de beveiliging van het werkgeversportaal op het vereiste niveau. Zo bieden ze een veilige en betrouwbare online toegang tot de diensten.

Betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning is er in 5 betrouwbaarheidsniveaus. EH4 is het hoogste niveau. Hoe hoger het niveau, hoe strenger uw identiteit wordt gecontroleerd. Voor het werkgeversportaal heeft u minimaal EH3 nodig. Dat betekent dat u voortaan inlogt met een wachtwoord en een code die naar uw telefoon verzonden wordt.

 1. Inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal

Als u gebruik wilt maken van het werkgeversportaal, dan heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online zaken te regelen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

 1. eHerkenning uitbesteden (Ketenmachtiging)

Als u werk wilt uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, kunt u een andere partij machtigen. Dat doet u via een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kunt u bijvoorbeeld een intermediair of een bureau machtigen om zaken voor u te regelen op het werkgeversportaal.

U legt de ketenmachtiging vast bij een leverancier van eHerkenning. U hoeft hiervoor niet zelf eHerkenning aan te vragen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden. De partij die u wilt machtigen moet wel eHerkenning hebben, op betrouwbaarheidsniveau 3.

Heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 bij dezelfde leverancier als de partij die u wilt machtigen? Dan gebruikt u de beheermodule of een formulier van uw leverancier om de machtiging vast te leggen.

Bestaat uw organisatie uit meerdere rechtsvormen?

Onderzoek dan of uw organisatie gebruik wil maken van ketenmachtiging. Let op: u moet de machtigingen opnieuw aanvragen. Alle oude machtigingen in het werkgeversportaal vervallen.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 1. Ik wil eHerkenning aanvragen

U kunt eHerkenning aanvragen voor het werkgeversportaal. Dat doet u bij een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren.

Op eHerkenning.nl vindt u een stappenplan voor de aanvraag van eHerkenning. Let bij de keuze van een leverancier op het volgende:

Betrouwbaarheidsniveau

Voor het werkgeversportaal heeft u het betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig. Bij dit niveau is een identiteitscontrole verplicht. Dit betekent dat u tijdens een afspraak met uw leverancier een geldig identiteitsbewijs moet laten zien.

Ketenmachtiging

Met een ketenmachtiging kan een intermediair zaken voor u doen in het werkgeversportaal. Hij kan deze machtiging doorgeven aan collega’s binnen zijn organisatie. Heeft u een intermediair, bekijk dan of u gebruik wilt maken van een ketenmachtiging.

Kosten eHerkenning

Het ontwikkelen en beheren van een systeem om veilig in te loggen op online overheidsdiensten kost geld. De overheid heeft ervoor gekozen dat de erkende leveranciers en de gebruikers van eHerkenning de kosten betalen. De gebruikers zijn:

 • de organisaties die de diensten leveren waarvoor eHerkenning nodig is, zoals UWV en de Belastingdienst;
 • de organisaties die van deze diensten gebruikmaken, zoals werkgevers.

De prijs verschilt per leverancier. Vergelijk de leveranciers met elkaar en maak zelf een keuze. Voor meer informatie over de aanvraag kunt u terecht bij uw leverancier.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

eHerkenning is persoonsgebonden

Alle medewerkers die het werkgeversportaal gebruiken, hebben eHerkenning nodig. Zij moeten eHerkenning aanvragen samen met de persoon die binnen uw organisatie eHerkenning beheert. Alleen hij kan namelijk andere medewerkers machtigen. eHerkenning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen of gedeeld met een collega.

 1. eHerkenning uitbesteden (ketenmachtiging)

Als u werk wilt uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, kunt u een andere partij machtigen. Dat doet u via een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kunt u bijvoorbeeld een intermediair of een bureau machtigen om zaken voor u te regelen op het werkgeversportaal.

U legt de ketenmachtiging vast bij een leverancier van eHerkenning. U hoeft hiervoor niet zelf eHerkenning aan te vragen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden. De partij die u wilt machtigen moet wel eHerkenning hebben, op betrouwbaarheidsniveau 3.

Heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 bij dezelfde leverancier als de partij die u wilt machtigen? Dan gebruikt u de beheermodule of een formulier van uw leverancier om de machtiging vast te leggen.

Bestaat uw organisatie uit meerdere rechtsvormen?

Onderzoek dan of uw organisatie gebruik wil maken van ketenmachtiging. Let op: u moet de machtigingen opnieuw aanvragen. Alle oude machtigingen in het werkgeversportaal vervallen. 

Ik ben intermediair

Regelt u als intermediair voor meerdere organisaties personeelszaken? Als tussenpartij kunt u met 1 eHerkenningsmiddel namens meerdere organisaties inloggen op het werkgeversportaal. Ook raden wij u aan om te onderzoeken of u gebruik wilt maken van ketenmachtiging. Let op: u moet de machtigingen opnieuw aanvragen. Alle oude machtigingen in het werkgeversportaal vervallen.

Erkende leveranciers eHerkenning

Bij ketenmachtiging gebruiken u en uw klanten eHerkenning via dezelfde leverancier. Op dit moment zijn er 5 leveranciers die ketenmachtiging aanbieden op betrouwbaarheidsniveau EH3. Dat is het niveau dat tenminste nodig is om in te loggen op het werkgeversportaal.

Een overzicht van de diensten en tarieven van erkende leveranciers vindt u op eherkenning.nl bij Leveranciers.

 1. Machtigingen en diensten opnieuw aanvragen

Bij de aanvraag van eHerkenning moet u uw machtigingen voor diensten op het werkgeversportaal opnieuw aanvragen. Die worden namelijk niet meer door UWV beheerd, maar door de leverancier.
Dit geldt voor alle machtigingen van alle medewerkers die gebruikmaken van het werkgeversportaal. Ook machtigingen voor externe partijen (bijvoorbeeld intermediairs) vraagt u opnieuw aan bij uw leverancier.

Zelf machtigingen beheren

In de online beheermodule van uw leverancier kunt u ook zelf machtigingen aanvragen en wijzigen. De beheerder van uw organisatie regelt daar wie voor welke dienst gemachtigd moet worden. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden van de beheermodule.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER
 1. Ik kan geen eHerkenning aanvragen

eHerkenning aanvragen kan alleen als u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Buitenlandse bedrijven zonder vestiging in Nederland en sommige andere organisaties in Nederland hebben geen KvK-nummer. Zij kunnen niet gebruikmaken van eHerkenning. Het is inmiddels mogelijk om ook namens een kerk eHerkenning aan te vragen. Voor andere organisaties wordt nog gewerkt aan een oplossing.

Op papier zaken regelen

Kunt u geen eHerkenning aanvragen? Dan kunt u uw zaken bij het UWV regelen via de post, tot eHerkenning wel voor u beschikbaar is. Ga naar Overzicht formulieren werkgevers voor formulieren die u kunt downloaden, printen en opsturen. Voor lopende zaken in het werkgeversportaal is het mogelijk om post op papier te ontvangen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werkgevers.

Inschrijving Handelsregister KvK

Bent u nog niet ingeschreven? Op de website van de KvK leest u hoe u dit doet.

Niet-actief loonheffingennummer

Oude, niet-actieve loonheffingennummers kunt u met eHerkenning niet vinden in het werkgeversportaal. Zijn er ziekmeldingen op niet-actieve loonheffingennummers geregistreerd? Dan kunt u deze meldingen niet terugvinden.

Als dit een gevolg is van een bedrijfsovername of fusie, dan kan het UWV de openstaande meldingen misschien overzetten op het nieuwe loonheffingennummer. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werkgevers.

 1. Ik heb al eHerkenning

Heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3 of EH4? Dan heeft u nog machtigingen nodig voor de diensten binnen het werkgeversportaal. Deze machtigingen vraagt u aan via uw leverancier. Als u eHerkenning op een lager betrouwbaarheidsniveau heeft (EH1, EH2 of EH2+), moet u dit eerst verhogen naar niveau EH3. Dit doet de beheerder van eHerkenning binnen uw organisatie samen met uw leverancier.

 1. Welke diensten vind ik op het werkgeversportaal?

Het werkgeversportaal is de plek waar u alles regelt rondom werknemersverzekeringen. Hier vindt u een overzicht van de diensten waarvoor uw leverancier u kan machtigen, zodat u deze kunt gebruiken in het werkgeversportaal.

Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO

Met de Verzuimmelder kunt u:

 • uw werknemer ziek of beter melden;
 • wijzigingen en meldingen voor de Ziektewet en WAZO

Met deze dienst kunt u ook brieven over uw meldingen bekijken. Deze dienst is ook beschikbaar voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO

In de verzamelspecificaties kunt u de financiële uitkeringsgegevens (Ziektewet en WAZO) van uw werknemer bekijken.

Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW

Met deze dienst kunnen eigenrisicodragers voor de WW en WGA brieven bekijken over de volgende onderwerpen:

 • recht, hoogte en duur van de uitkering;
 • maandfacturering;
 • de onderbouwing van de declaratie WW per burgerservicenummer.

Inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodragers WW

Met deze dienst kunnen eigenrisicodragers een overzicht van de WW-uitkeringsgegevens van hun (ex-)werknemers bekijken.

Aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA

Met deze dienst kunt u de re-integratieverslagen en documenten over de WIA en WGA bekijken en uploaden.

Deze dienst is ook beschikbaar voor eigenrisicodragers voor de WIA en WGA.

Indienen ontslagaanvraag (en aanvragen compensatie transitievergoeding)

Met deze dienst kunt u ontslagaanvragen uploaden.

Vanaf 1 april 2020 kunt u met deze dienst ook compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen.

Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Met deze dienst kunt u met een burgerservicenummer of een loonheffingennummer een registratie uit het doelgroepregister opvragen.

Controle eigenrisicodragers

Met deze dienst kunnen eigenrisicodragers documenten voor het controleproces bekijken en downloaden.

Bezwaar maken

Met deze dienst kunt u bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van UWV. U kunt deze dienst aanvragen bij uw leverancier. Meer informatie over bezwaar maken leest u op Daar ben ik het niet mee eens.

Vengroot Data-Analyse Loonkosten

Loopt u als werkgever tegen zaken aan rondom de eHerkenning en de optimalisatie van alle sociale en fiscale wet- en regelgeving voor de afdrachten van de sociale verzekeringen? Vengroot helpt u als werkgever graag verder met loonkostenbesparing door middel van onze Data-Analyse Loonkosten op no cure no pay basis!

Bron: UWV. (2019, 1 november). Inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal.

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*
To search, begin typing