Bel ons: 070 891 00 00

Wet tegemoetkoming loondomein

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) is sinds 1 januari 2017 van kracht. Deze wet voorziet werkgevers van tegemoetkomingen wanneer specifieke doelgroepen in dienst worden genomen. Voorheen waren deze tegemoetkomingen de premiekortingen, maar deze zijn komen te vervallen per 1 januari 2018. Wat houdt de Wtl in? In de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) zijn regelingen opgenomen […]

Lees meer

Wtl beschikking

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wtl beschikking wordt jaarlijks door het UWV medio maart verstuurd naar werkgevers. De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) stimuleert werkgevers om mensen in dienst te nemen die een kwestbare positie op de arbeidsmarkt. hebben. Hiervoor ontvangen werkgevers tegemoetkomingen namelijk LKV, LIV en jeugd-LIV. Deze vergoedingen worden achteraf berekend en uitbetaald. Op de Wtl beschikking staan […]

Lees meer

Loondispensatie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Loondispensatie is een regeling voor werkgevers zodat zij minder loonkosten betalen over het loon van werknemers met een Wajong-uitkering. Met deze regeling betalen werkgevers tijdelijk minder loon aan de werknemer. De loondispensatie komt werkgevers tegemoet voor het in dienst nemen of behouden van werknemers die minder werk aankunnen dan andere werknemers. De loondispensatie heeft een […]

Lees meer

Overzicht Wtl vergoedingen 2021

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) bestaat uit het LKV (Loonkostenvoordeel), LIV (Lage-inkomensvoordeel) en het jeugd-LIV (jeugd Lage-inkomensvoordeel). Deze tegemoetkomingen voor werkgevers is per 1 januari 2018 inwerking getreden. De tarieven en maximumbedragen per werknemer worden jaarlijks vastgesteld en op Prinsjesdag gepresenteerd. Hieronder staat het overzicht van de Wtl vergoedingen voor het jaar 2021. Overzicht Wtl […]

Lees meer

Overzicht Wtl vergoedingen 2020

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) bestaat uit het LKV (Loonkostenvoordeel), LIV (Lage-inkomensvoordeel) en het jeugd-LIV (jeugd Lage-inkomensvoordeel). Deze tegemoetkomingen voor werkgevers is per 1 januari 2018 inwerking getreden. De tarieven en maximumbedragen per werknemer worden jaarlijks vastgesteld en op Prinsjesdag gepresenteerd. Hieronder staat het overzicht van de Wtl vergoedingen voor het jaar 2020. Overzicht Wtl […]

Lees meer

Overzicht Wtl vergoedingen 2019

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) bestaat uit het LKV (Loonkostenvoordeel), LIV (Lage-inkomensvoordeel) en het jeugd-LIV (jeugd Lage-inkomensvoordeel). Deze tegemoetkomingen voor werkgevers is per 1 januari 2018 inwerking getreden. De tarieven en maximumbedragen per werknemer worden jaarlijks vastgesteld en op Prinsjesdag gepresenteerd. Hieronder staat het overzicht van de Wtl vergoedingen voor het jaar 2019. Overzicht Wtl […]

Lees meer

Overzicht Wtl vergoedingen 2018

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) bestaat uit het LKV (Loonkostenvoordeel), LIV (Lage-inkomensvoordeel) en het jeugd-LIV (jeugd Lage-inkomensvoordeel). Deze tegemoetkomingen voor werkgevers is per 1 januari 2018 inwerking getreden. De tarieven en maximumbedragen per werknemer worden jaarlijks vastgesteld en op Prinsjesdag gepresenteerd. Hieronder staat het overzicht van de Wtl vergoedingen voor het jaar 2018. Overzicht Wtl […]

Lees meer
To search, begin typing