Bel ons: 070 891 00 00

Wat is IVA

IVA

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Dit is een uitkering bedoeld voor mensen die voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn en de kans op terugkeer op de arbeidsmarkt binnen vijf jaar nihil is. Deze mensen komen in aanmerking voor een IVA-uitkering. De IVA en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vormen samen de WIA (Wet […]

Lees meer

Hoogte IVA-uitkering

IVA

De hoogte van een IVA-uitkering is 75% van het maximum dagloon. Bij het berekenen van de IVA-uitkering wordt het sv-loon dat de werknemer verdiende in het jaar voor ziekmelding. Het totale sv-loon wordt  gedeeld door 12 (aantal maanden per jaar). Dit is het WIA-maandloon van de werknemer. Met een IVA-uitkering is uw inkomen altijd minstens […]

Lees meer
To search, begin typing