Bel ons: 070 891 00 00

Wat is IVA

IVA

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit is een uitkering bedoeld voor mensen die voor minimaal 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn en de kans op terugkeer op de arbeidsmarkt binnen vijf jaar nihil is. Deze mensen komen in aanmerking voor een IVA-uitkering. De IVA en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vormen samen de WIA (Wet werk […]

Lees meer

Hoogte IVA-uitkering

IVA

De hoogte van een IVA-uitkering is 75% van het WIA-maandloon. Bij het berekenen van de IVA-uitkering wordt het SV-loon dat de werknemer verdiende in het jaar voor ziekmelding gebruikt. Het totale SV-loon wordt gedeeld door twaalf (aantal maanden per jaar). Dit is het WIA-maandloon van de werknemer. Met een IVA-uitkering is uw inkomen altijd 75% […]

Lees meer

Proefplaatsing UWV

IVA

Werkgevers kunnen voor een werknemer een proefplaatsing via het UWV aanvragen. Het UWV dient toestemming te verlenen voor de proefplaatsing.

Lees meer
To search, begin typing