Bel ons: 070 891 00 00

Wat is arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is wanneer iemand door ziekte niet in staat is om beroepsarbeid te verrichten. Na twee jaar ziekte vindt een WIA-beoordeling plaats, waarbij wordt beoordeeld in welke mate de werknemer in staat is om werk te hervatten. De arbeidsongeschiktheid wordt in een percentage uitgedrukt en dat percentage is ook bepalend voor welke uitkering de werknemer […]

Lees meer

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt door een arts en eventueel een arbeidsdeskundige van het UVW uitgevoerd. Deze beoordeling vindt na twee jaar ziekte plaats, maar kan ook tussentijds worden aangevraagd. Of een werknemer een WIA-uitkering toegewezen krijgt en de hoogte daarvan zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Minder van 35% […]

Lees meer
To search, begin typing