Bel ons: 070 891 00 00

Wijzigingen (Whk) Werkhervattingskas 2021

Geschatte leestijd: 4 minuten

Op 1 september j.l. heeft het UWV de wijzigingen werkhervattingskas  (Whk) 2021 gepubliceerd. Voor het jaar 2021 worden nieuwe percentages gehanteerd en zijn de loonsomgrenzen voor kleine-, middelgrote- en grote werkgevers verschoven. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Bekijk hier de wijzigingen Werkhervattingskas (Whk) 2021

De werkhervattingskas (Whk)-beschikking wordt jaarlijks in november verzonden naar werkgevers voor het daaropvolgende jaar. Op de Whk-beschikking staat het percentage voor de WGA en de Ziektewet. De percentages worden vastgesteld op basis van de premieplichtige loonsom van twee jaar daarvoor. De percentages van het jaar 2021 zijn dus vastgesteld op basis van de informatie van het jaar 2019. Benieuwd wat de Whk precies inhoudt? Lees het hier.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Wijzigingen werkgeverscategorieën 2021

Werkgevers dragen de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de werknemersverzekeringen. De percentages worden door de Belastingdienst vastgesteld. Die zijn afhankelijk van de werkgeverscategorie, waarin uw bedrijf is ingedeeld en de daarbij behorende criteria. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Voor het jaar 2019 is het gemiddelde premieplichting loon gestegen naar €34.600,- (dit was €33.700,- in het jaar 2018).

Kleine werkgevers

Werkgevers met een premieplichtige loonsom ≤10 maal het gemiddelde premieplichting loon €346.000 (10 x €34.600), vallen onder de werkgeverscategorie ‘kleine werkgever’. Kleine werkgevers dragen vaste percentages af voor de WGA en Ziektewet. De percentages zijn gebaseerd op de sectorindeling, ofwel sectorale premie.

Middelgrote werkgevers

Werkgevers met een premieplichtige loonsom >10 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichting loon, vallen onder de werkgeverscategorie ‘middelgrote werkgever’. Voor deze werkgeverscategorie geldt dus een premieplichtige loonsom grens >€346.000 en <€3.460.000. De percentages WGA en Ziektewet  voor middelgrote werkgevers zijn vastgesteld op basis van een gewogen gemiddelde van de sectorale premie en de individuele premie. Voor middelgrote werkgevers betekent dit dat de individuele premie een grotere invloed heeft op het percentage naarmate de premieplichtige loonsom stijgt.

Grote werkgevers

Werkgevers met een premieplichtige loonsom >€3.460.000 vallen onder de werkgeverscategorie ‘grote werkgever’.  Voor deze werkgeverscategorie worden de percentages WGA en Ziektewet louter bepaald op basis van de individuele premie.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wijzigingen Sectorale premies

Zoals hierboven aangegeven worden de gedifferentieerde premie Whk voor kleine- en middelgrote werkgevers volledig of deels bepaald op basis van de sectorale premies. Het UWV heeft de sectorale premie percentages voor de premiecomponenten WGA en Ziektewet voor het jaar 2021 bekend gemaakt. Lees hier de nieuwe percentages.

Wijzigingen Individuele premie

De individuele premies bestaan uit een algemeen geldend gemiddeld percentage en een individuele opslag. Hierbij is het mogelijk dat het individuele opslagpercentage een negatief percentage is. In dat geval is er sprake van een individueel kortingspercentage.

Individuele premie = gemiddelde percentage + individuele opslag

Gemiddeld percentage middelgrote- en grote werkgevers

Het gemiddeld percentage dient als basis voor het vaststellen van de percentages en is voor alle middelgrote- en grote werkgevers gelijk. Daarnaast dragen middelgrote- en grote werkgevers  de individuele opslag of kortingspercentage af. De individuele opslag of kortingspercentage zijn zodanig berekend dat de uiteindelijke som van alle opslag- en kortingsbedragen nihil zijn.

Gemiddeld percentage:

  • WGA-vast Gemiddelde percentage = 0,78%. Dit is een stijging van 0,02%-punt ten opzichte van 2020
  • Ziektewet-flex Gemiddelde percentage = 0,58%. Dit is een stijging van 0,06%-punt ten opzichte van 2020

Individuele opslag

De individuele opslag wordt voor elke grote- en middelgrote werkgevers individueel bepaald. Op basis van een vergelijking tussen het werkgeversrisicopercentage van een individuele werkgever en het gemiddelde werkgeversrisicopercentage wordt per premiecomponent een individuele opslag (of korting) berekend op de bijbehorende gemiddelde percentages.

Individuele opslag = correctiefactor werkgeversrisico x (individueel werkgeversrisicopercentage – gemiddeld werkgeversrisicopercentage)

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage wordt voor elke premiecomponent bepaald door de uitkeringslasten af te zetten tegen de premieplichtige loonsom van alle grote, publiek verzekerde werkgevers en na weging de middelgrote werkgevers. De berekening van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage voor het jaar 2021 gaat uit van toerekenbare uitkeringslasten in het jaar 2019, gedeeld door de gemiddelde premieplichtige loonsom in de periode 2015-2019.

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

  • WGA-vast Gemiddelde werkgeversrisicopercentage = 0,52%. Dit is een stijging van 0,04% ten opzichte van 2020
  • Ziektewet-flex Gemiddelde werkgeversrisicopercentage = 0,35%. Dit is een stijging van 0,03% ten opzichte van 2020

Voorkom dat u teveel premies afdraagt

Vengroot helpt werkgevers loonkostenbesparingen te realiseren middels de Data-Analyse Loonkosten. Vaak kunnen forse besparingen worden gerealiseerd door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage WGA en Ziektewet te laten analyseren voor mogelijke correcties. Kleine correcties kunnen forse besparingen betekenen, omdat die percentages over de totale loonsom worden afgedragen. Kunnen wij geen correcties realiseren, dan betaalt u ons ook niets.

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing