Bel ons: 070 891 00 00

Whk beschikking 2022 wordt verzonden

Geschatte leestijd: 3 minutes

Werkgevers ontvangen binnenkort de Werkhervattingskas (Whk) beschikking voor het jaar 2022. De Belastingdienst heeft de Whk beschikking 2022 verzonden. Hierin staan de berekeningen voor de Whk-premie. Deze premie is opgebouwd uit een WGA- en een ZW-premie. Daarnaast staat ook in welke sector de werkgever staat ingedeeld, evenals de werkgeverscategorie. De sectorindeling is bepalend voor de hoogte van het sectorale premiepercentage voor zowel de WGA-premie als de ZW-premie.

Whk beschikking 2022

De Whk beschikking wordt jaarlijks eind november, begin december verzonden naar werkgevers. Hierin staan de premiepercentages voor de WGA en ZW voor het daaropvolgende jaar. Hiervoor worden de gegevens uit het refertejaar (t-2) gebruikt. Voor de Whk beschikking 2022 is dat refertejaar 2020. De uitkeringslasten die het UWV in 2020 heeft uitbetaald aan zieken en arbeidsongeschikten worden in 2022 doorbelast aan werkgevers. Het UWV heeft onlangs de uitkeringslasten gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste bedragen:

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Totale Whk uitkeringslasten

Totaal WGA uitkeringslasten€1.419.000.000
Totaal ZW uitkeringslasten€916.000.000
Totaal Whk uitkeringslasten€2.335.000.000

Totale doorbelasting Whk uitkeringslasten aan werkgevers

WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers€1.167.000.000
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers€665.000.000
Totaal Whk uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers€1.832.000.000

Uit het tabel hierboven blijkt dat het UWV ruim 82% van de uitbetaalde WGA-uitkeringen in 2020 doorbelast aan werkgevers. Voor ZW-uitkeringen is ruim 72% in 2020 doorbelast aan werkgevers.

Sectorindeling 2022

De hoogte van de Whk-premie is onder andere afhankelijk van de sectorindeling voor het jaar 2022. De sectorale premiepercentages voor zowel de WGA-premie als de ZW-premie stijgt in 40 van de 67 sectoren. Bekijk hier de sectorale premiepercentage WGA en ZW 2022.

Klopt uw sectorindeling nog wel? Betaal niet te veel premie!

LEES VERDER

Controle sectorindeling 2022

Een controle op de sectorindeling voor het jaar 2022 is verstandig voor werkgevers die in de afgelopen jaren hun dienstverlening hebben uitgebreid of aangepast. Deze wijziging kan betekenen dat de werkgever in een andere sector kan worden ingedeeld en een lagere premie hoeft af te dragen.

Aandachtspunten Whk beschikking 2022

Werkgevers hebben na dagtekening van de Whk beschikking zes weken de tijd om bezwaar te maken. Wat zijn de aandachtpunten voor de Whk beschikking 2022? Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten:

  • Staan er WGA-uitkeringslasten op de Whk beschikking 2022?
  • Staan er ZW-uitkeringslasten op de Whk beschikking 2022?
  • Klopt de sectorindeling met de huidige bedrijfsactiviteiten?

Whk-check aanvragen

De Whk beschikking 2022 wordt verzonden door de Belastingdienst. Vengroot helpt werkgevers besparingen te realiseren door onterechte premie verhogingen tijdig op te sporen en te corrigeren. Door middel van de Whk-check kunnen werkgevers preventief besparen op loonkosten zonder zelf tijd daarin te hoeven steken. De Whk check wordt op no cure no pay basis aangeboden.

Gerelateerde artikelen

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing