Bel ons: 070 891 00 00

WGA instroomcijfers grote werkgevers 2020

Geschatte leestijd: 4 minuten

De WGA-instroomcijfers over 2020 per sector is op 1 juli 2021 op de website van het UWV gepubliceerd. Voor het vaststellen van de sector WGA-instroomcijfer wordt gekeken naar werkgevers met gemiddeld 250 werknemers in 2018. Deze werkgevers worden ook wel ‘grote werkgever’ genoemd. De hoogte van het WGA-instroomcijfer geeft aan in welke mate de WGA-uitkeringen van (oud) werknemers wordt toegerekend aan de sector via de werkgever.

Wat is WGA-instroom

De WGA-instroom geeft een beeld van de WGA-uitkeringen die aan organisaties worden toegerekend. Vervolgens wordt een instroomcijfer vastgesteld per sector. Voor de bepaling van de hoogte van de WGA-premie voor het jaar 2022, worden de WGA-uitkeringslasten uit het jaar 2020 gebruikt. Het UWV betaalt de WGA-uitkeringen en brengt deze kosten twee jaar later in rekening van de werkgever indien de kosten kunnen worden toegerekend. Zodra het UWV de WGA-uitkeringslasten aan een werkgever toerekent dan stijgt het instroomcijfer. Als een werkgever geen WGA-instroom toegerekend krijgt, dan staat het instroomcijfer op 0,00.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Berekening WGA-instroomcijfer 2020

De berekening van het WGA-instroomcijfer 2020 per werkgever komt tot stand met behulp van twee onderdelen, namelijk:

  1. Het aantal werknemers van de werkgever die in 2020 voor het eerst een WGA-uitkering kregen.
  2. Het gemiddelde aantal werknemers dat in dienst was bij de werkgever in het jaar 2018.

Berekening WGA-instroomcijfer

Aantal WGA-uitkeringen in (t) / Gemiddelde aantal werknemers in dienst (t-2)            

WGA-instroomcijfers 2020 per sector

 SectorInstroomcijfer 2019Instroomcijfer 2020
01 Agrarisch bedrijf0,180,19
02 Tabakverwerkende industrie0,420,37
03 Bouwbedrijf0,270,27
04 Baggerbedrijf0,330,29
05 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie0,250,34
06 Timmerindustrie0,170,17
07 Meubel- en orgelbouwindustrie0,270,39
08 Groothandel hout, zagerijen, schaverijen, houtbereidende industrie0,190,22
09 Grafische industrie0,330,43
10 Metaalindustrie0,290,28
11 Elektrotechnische industrie0,250,21
12 Metaal- en technische bedrijfstakken0,270,29
13 Bakkerijen0,290,33
14 Suikerverwerkende industrie0,520,42
15 Slagersbedrijven0,190,29
16 Slagers overig0,370,42
17 Detailhandel0,210,23
18 Reiniging0,630,73
19 Grootwinkelbedrijf0,160,19
20 Havenbedrijven0,300,29
21 Havenclassificeerders0,360,54
22 Binnenscheepvaart0,250,26
23 Visserij0,540,23
24 Koopvaardij0,220,25
25 Vervoer KLM0,260,22
26 Vervoer NS0,270,31
27 Vervoer posterijen0,300,32
28 Taxi- en ambulancevervoer0,480,48
29 Openbaar vervoer0,390,45
30 Besloten busvervoer0,270,51
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht0,290,18
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht0,370,38
33 Horeca algemeen0,150,16
34 Horeca catering0,470,61
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen0,340,35
38 Banken0,230,23
39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen0,260,22
40 Uitgeverij0,280,35
41 Groothandel I0,230,26
42 Groothandel II0,270,28
43 Zakelijke dienstverlening I0,190,22
44 Zakelijke dienstverlening II0,200,21
45 Zakelijke dienstverlening III0,270,28
46 Zuivelindustrie0,260,29
47 Textielindustrie0,290,30
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie0,480,36
49 Chemische industrie0,330,37
50 Voedingsindustrie0,320,32
51 Algemene industrie0,300,34
52 Uitzendbedrijven0,420,43
53 Bewakingsondernemingen0,410,47
54 Culturele instellingen0,180,24
55 Overige takken van bedrijf en beroep0,310,36
56 Schildersbedrijf0,390,38
57 Stukadoorsbedrijf0,360,52
58 Dakdekkersbedrijf0,510,51
59 Mortelbedrijf0,230,51
60 Steenhouwersbedrijf0,490,00
61 Overheid: onderwijs en wetenschappen0,280,29
62 Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht0,310,33
63 Overheid: defensie0,160,11
64 Overheid: provincies, gemeenten en waterschappen0,240,27
65 Overheid: openbare nutsbedrijven0,250,25
66 Overheid: overige instellingen0,250,27
67 Werk en (re-)integratie0,480,39
68 Railbouw0,230,33
69 Telecommunicatie0,310,31
Totaal landelijk WGA-instroomcijfer0,280,30

Klopt uw sectorindeling nog wel? Betaal niet te veel premie!

LEES VERDER

Totaal landelijke WGA-instroomcijfer 2020

Het totaal landelijk WGA-instroomcijfer is de gemiddelde WGA-instroom van alle werkgevers.  Zowel kleine als middelgrote werkgevers worden ook in de berekening van het landelijk WGA-instroomcijfer meegenomen.

WGA-instroom corrigeren

De gestegen WGA-instroom kan gevolgen hebben voor uw organisatie. Wij maken het graag inzichtelijk voor u. Vul het contactformulier in of bel naar 085 – 500 00 10.

Gerelateerde artikelen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Stel uw vraag hieronder

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Volgs ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en Youtube!

To search, begin typing